Professional Investor

Wartość aktywów netto

121,0910 PLN

17-11-2017

down 0,0153

Wartość aktywów netto

540,0622 PLN

17-11-2017

up 0,2781

Wartość aktywów netto

65,3699 PLN

17-11-2017

up 0,7315

Prognozy inwestycyjne

06LIS 2017

Globalne perspektywy dla rynku IV kw.

Prognozy inwestycyjne

06LIS 2017

Globalne perspektywy dla rynku IV kw.

Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w IV kw. 2017 r.

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

01LIS 2017

Inwestorzy oczekują 10,2% zysków, a Millenialsi mają nadzieję na więcej

Globalne Badanie Inwestorów

01LIS 2017

Inwestorzy oczekują 10,2% zysków, a Millenialsi mają nadzieję na więcej

Inwestorzy oczekują w trakcie pięciu następnych lat rocznych stóp zwrotu wyższych niż 10%, a Millenialsi spodziewają się blisko 12%.

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

01LIS 2017

Inwestowanie ma wyższy priorytet niż majątek trwały i oszczędzanie

Inwestycje mają dla inwestorów wyższy priorytet niż oszczędzanie, wydatki czy spłata zadłużenia, to główny wniosek płynący z nowego badania.

Globalne Badanie Inwestorów

01LIS 2017

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

04PAŹ 2017
11:00 - 45 minut

Schroders Live

13STY 2017
10:00 - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.