Share

In focus

Marketing material for professional investors or advisers only

Schroders' Income Solutions

Кръг от решения за доходи от различни класове активи и равнища на риска, които удовлетворяват различни потребности на инвеститорите и осигуряват редовни и стабилни доходи.

Schroders' Multi-Asset Funds

Фондовете на Шрьодерс с повече от един клас активи инвестират в широка гама традиционни и алтернативни класове активи.