Клас акции
ISIN: LU1514167219
Ccy: USD
12/12/2019

up 0.1605 (0.15%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът има за цел да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния, и във високодоходни облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в цял свят, включително от държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; до 10% от активите си в конвертируеми облигации (включително условно конвертируеми); до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип; а също и в инструменти на паричния пазар, както и да държи парични средства.
Мениджърът се стреми да смекчава загубите, като диверсифицира разпределението на активите на фонда извън зони на пазара, за които е определено, че са свързани с висок риск от значителна отрицателна възвръщаемост.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да поема къси позиции.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при фиксирана лихва от 5% годишно от стойността на акция. Политиката на разпределение се преразглежда.

История на представянето ( 30/09/2019 )

Дневно представяне % ( 12/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis MF
За месеца към днешна дата 0.43
1 месец 0.75
3 месеца 1.21
6 месеца 4.45
1 year 11.91
3 години 20.83
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis MF
1 месец 0.01
3 месеца 2.11
6 месеца 5.37
За годината към днешна дата 10.33
1 year 8.83

Представяне на годишна база % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis MF
2 year 5.25
Since launch 6.62 6.24

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis MF
1 year -0.99
2 year 8.50

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis MF
2019 8.83
2018 1.80

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииC
Distribution TypeDis
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Team
Дата на стартиране на фонда30/11/2016
Дата на стартиране на клас акции30/11/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване11.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси0.89 %

1 До 1.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 1.0101% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1514167219
SEDOLBD24GC4
BloombergSCGCCIU LX
CUSIPL81465756
ReutersLU1514167219.LUF
Valoren34540233

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Честота на разпределениеМесечно
Край на фискалната година31 Dec