Клас акции
ISIN: LU1514167136
Ccy: USD
18/09/2019

up 0.0443 (0.04%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът има за цел да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния, и във високодоходни облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в цял свят, включително от държави от развиващите се пазари.
Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотеки; до 10% от активите си в конвертируеми облигации (включително условно конвертируеми); до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип; а също и в инструменти на паричния пазар, както и да държи парични средства.
Мениджърът се стреми да смекчава загубите, като диверсифицира разпределението на активите на фонда извън зони на пазара, за които е определено, че са свързани с висок риск от значителна отрицателна възвръщаемост.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да поема къси позиции.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при фиксирана лихва от 5,25% годишно от стойността на акция. Политиката на разпределение е предмет на преразглеждане.

История на представянето ( 31/08/2019 )

Дневно представяне % ( 18/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
За месеца към днешна дата -0.33
1 месец 0.19
3 месеца 2.36
6 месеца 5.33
1 year 8.15
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 месец 0.72
3 месеца 3.94
6 месеца 6.59
За годината към днешна дата 9.84
1 year 8.56

Представяне на годишна база % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2 year 4.76
Since launch 6.14 6.57

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 year -1.64
2 year 7.83

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2019 7.51
2018 1.71

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA
Distribution TypeDis
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаPatrick Vogel
Team
Общо размер на фонда (милиони) 2,165.65
Дата на стартиране на фонда30/11/2016
Дата на стартиране на клас акции30/11/2016
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване13.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.54 %

1 До 3.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 3.09278% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1514167136
SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Честота на разпределениеМесечно
Край на фискалната година31 Dec