Клас акции
ISIN: LU0305899550
Ccy: EUR
18/09/2019

down -0.3703 (-0.33%)

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/08/2019 )

Дневно представяне % ( 18/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 4.94
1 месец 7.30
3 месеца 0.83
6 месеца -2.88
1 year -4.70
3 години 11.55
5 години 9.31

Месечно представяне % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 месец -5.37 -2.16
3 месеца -0.77 4.41
6 месеца -7.12 3.23
За годината към днешна дата 3.01 14.04
1 year -9.86 -1.06
3 години 4.55 26.26
5 години 4.35 35.11

Представяне на годишна база % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2 year -2.65 5.26
3 години 1.50 8.09
4 години 2.34 7.44
5 години 0.85 6.20
Since launch 3.58 6.07

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 year -13.72 -9.38
2 year 11.45 16.79
3 години 10.52 7.79
4 години -4.18 1.74
5 години 7.16 9.48

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2019 -2.27 4.29
2018 2.16 8.86
2017 18.29 17.42
2016 -8.74 -3.22
2015 4.70 7.86

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Общо размер на фонда (милиони) 864.45
Дата на стартиране на фонда29/10/2004
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.61 %

1 До 5.00% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0305899550
SEDOLB1YYNQ1
BloombergSCGQAVA LX
CUSIPL8146H537
ReutersLU0305899550.LUF
Valoren3217450

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec