Schroders group adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogyan használjuk fel a Schroders által a termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan gyűjtött vagy generált személyes adatokat.

A nyilatkozatban félkövérrel írt kifejezések definíciója megtalálható itt.

1. Háttér

(1.1) A schroders bizonyos személyes adatokat gyűjt és használ. A schroders felelős azért, hogy garantálja a személyes adatoknak az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történő használatát.

(1.2) A schroders tiszteletben tartja adatainak védelmét, és elkötelezte magát az ön személyes adatai biztonságának megőrzése mellett.

(1.3) Ez az adatvédelmi nyilatkozat azoknak a személyeknek szól, akiknek a személyes adatait kereskedelmi tevékenységeink során kezeljük. Ilyen személyek lehetnek a meglévő és leendő ügyfelek, illetve képviselőik, megbízottjaik és kinevezettjeik, vagy egyéb, velünk üzleti kapcsolatban álló szervezetek munkatársai, igazgatói, tisztségviselői vagy képviselői. Az adatvédelmi nyilatkozat a weboldalaink látogatóinak is szól.

2. Áttekintés a személyes adatai kezelésének körülményeiről

(2.1) Az adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogyan kezeljük a személyes adatokat, amelyeket az alábbi módokon gyűjtünk:

(a) A schroders weboldalain keresztül kapott információk. A schroders weboldalain keresztül kapott információk kezelésével kapcsolatos részletek a jelen adatvédelmi nyilatkozat 10. Bekezdésében találhatók; és

(b) A schroders termékek és szolgáltatások kapcsán kapott információk.

3. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

(3.1) A schroders által kínált számos termék és szolgáltatás esetén személyes adatokat kell kérnünk, hogy a vállaltaknak megfelelően tudjuk biztosítani a termékeket és szolgáltatásokat. Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • A schroders részére ön által megadott információk Ide tartoznak azok az adatai, amit ön ad meg nekünk. Az általunk kérhető személyes adatok típusait az önnel folytatott kapcsolatunk határozza meg, ezek többek között az alábbiak lehetnek:

  • Alapvető személyes adatok, mint például keresztnév; vezetéknév; társadalombiztosítási azonosító jel; e-mail cím; telefonszám, cím (ideértve az irányítószámot és országot); foglalkozás és munkahelyi pozíció; banki adatok; személyi igazolvány adatok; születési dátum; életrajzi események és családdal kapcsolatos információk;

  • Érzékeny személyes adatok, mint például a nemzetiségével, születési helyével, egészségi állapotával, fogyatékosságával, illetve politikai nézeteivel kapcsolatos információk, amit kezelünk.

 • Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ή δημιουργούμε για εσάς. Ide tartozhatnak:

  • A meglévő és leendő ügyfeleinkkel folytatott kapcsolatunk nyilvántartásaként létrehozott akták, beleértve a kapcsolattartási előzményeket; és

  • A panaszok kezelése, a szolgáltatásaink fejlesztése, valamint a törvényi és szabályozási előírások betartása érdekében általunk esetlegesen megfigyelt és rögzített telefonos és e-mail kommunikáció során ön által megadott személyes adatok-, esetleg bármely személy adat, amelyet a Schroders weboldalainak használatával kapcsolatban szerzünk Önről.

 • Az általunk egyéb forrásokból szerzett információk. Ide tartozhatnak:

  • Nyilvánosan elérhető forrásokból származó információk, ideértve a harmadik feleket, például hitelinformációs irodákat; csalás elleni hivatalokat; törvényi végrehajtó hatóságokat; nyilvános adatbázisokat, nyilvántartásokat és irattárakat, mint például a céghivatal és az fca nyilvántartásait; valamint az egyéb nyilvánosan hozzáférhető források;

  • Független pénzügyi tanácsadóktól (ifa), egyéb szakmai tanácsadóktól, termékszolgáltatóktól, rendezvényszervezőktől és más megbízottaktól és/vagy képviselőktől szerzett információk; és

  • Szankció ellenőrző és háttérellenőrző szolgáltatóktól szerzett információk.

4. Hogyan használjuk fel az információkat

(4.1) A személyes adatait az alábbiak szerint és a következő célokból tárolhatjuk és dolgozhatjuk fel:

 • Lehetővé tegyük a meglévő és leendő ügyfeleink számára schroders termékeik és szolgáltatások használatát és hozzáférését;

 • Értékeljük a schroders termékek és szolgáltatások meglévő és leendő ügyfeleink általi alkalmazását, illetve az erre irányuló szerződéseket;

 • Kapcsolatba kerüljünk leendő ügyfeleinkkel, hogy használják a schroders termékeket és szolgáltatásokat;

 • Naprakészen tartsuk nyilvántartásainkat;

 • Felügyeljük az it rendszereket annak érdekében, hogy megvédjük őket a kiberfenyegetésektől vagy rosszindulatú tevékenységektől, mint például a visszaélés vagy helytelen használat;

 • It rendszereket kezeljünk és tartsunk fenn a szolgáltatási színvonalunk megőrzése érdekében;

 • A schroders weboldalain megadott információk folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése annak érdekében, hogy felhasználóbarát legyen az oldal, és megelőzzük az esetleges zavarokat vagy kibertámadásokat;

 • Visszajelzést kapjunk a schroders termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, és elősegítsük, hogy gyorsan és könnyen jussunk több információhoz a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatosan;

 • Kommunikáljunk a meglévő és leendő ügyfelekkel annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk vagy információkkal szolgáljunk a schrodersről és a schroders egyéb termékeiről és szolgáltatásairól;

 • Hatékonyan kezeljük és erősítsük a kapcsolatunkat meglévő és leendő ügyfeleinkkel, megismerjük a meglévő és leendő ügyfeleink igényeit és érdeklődését, és többet tudjunk meg meglévő és leendő ügyfeleinkről annak érdekében, hogy fejlesszük, javítsuk és menedzseljük a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket kínálni tudunk;

 • Üzleti tevékenységünk menedzselése és adminisztrációja céljából;

 • A vonatkozó jogszabályok és szabályozások, valamint a belső szabályzatok és eljárások betartása és betartásának értékelése céljából; illetve

 • A személyes adatait tároló adatbázisok adminisztrációja és fenntartása céljából.

(4.2) Amikor a személyes adatait használjuk, megfelelünk a vonatkozó törvényeknek. A törvények számos okból írják elő, illetve teszik lehetővé számunkra személyes adatainak felhasználását. Ilyen esetek többek között:

 • Amikor szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük;

 • Amikor jogszabályi kötelezettségeink vannak, amit teljesítenünk kell;

 • Előfordulhat, hogy a saját vagy az ügyfeleink törvény adta jogait kell megállapítanunk, gyakorolnunk vagy megvédenünk, illetve jogi eljárások céljából kell felhasználnunk;

 • Megkaptuk a hozzájárulását;

 • Személyes adatai meghatározott felhasználása legitim üzleti érdekeink miatt szükséges, például

  • Lehetővé tenni, hogy hatékonyan és hatásosan menedzseljük és adminisztráljuk üzleti működésünket;

  • Fenntartsuk a belső szabályzatainknak és eljárásainknak való megfelelést;

  • Gyors és egyszerű hozzáférést biztosítsunk a schroders termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz; valamint

  • Hatékony, naprakész biztonsági megoldásokat nyújtsunk mobileszközökre és it rendszerekre.

(4.3) A Schrodersen belül az Ön személyes adataihoz csak azok a schroders munkatársak férhetnek hozzá, akiknek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok megvalósítása érdekében arra szüksége van.

5. Az ön adatainak harmadik felek részére történő átadása

(5.1) Személyes adatait a schroders groupon belül a fent leírt célokból megoszthatjuk.

(5.2) Személyes adatait a schroders groupon kívül az alábbiak szerint szintén megoszthatjuk:

 • Olyan üzleti partnereinkkel, akiknek szerződéses kötelezettsége betartani a megfelelő adatvédelmi előírásokat;

 • Azokkal a képviselőkkel, megbízottakkal, befektetés kezelőkkel, közvetítőkkel és/vagy bármely egyéb harmadik fél termékszolgáltatókkal, akit a meglévő vagy leendő ügyfél megbíz (például könyvelők, szakmai tanácsadók, befektetés kezelő szolgáltatók és termékszolgáltatók);

 • Külső megbízottakkal és alvállalkozókkal abból a célból, hogy szolgáltatást tudjanak nyújtani számunkra (például a schroders könyvelői, szakmai tanácsadók, it és kommunikációs szolgáltatók, háttérelemző szolgáltatók, hitelinformációs irodák és adósság beszedő szolgáltatók), valamint a meglévő és leendő ügyfeleink számára is. Ezekre a harmadik felekre megfelelő adatvédelmi kötelezettségek érvényesek;

 • Letétkezelő, tőzsdei, klíring vagy elszámolási rendszerekkel, tranzakciós partnerekkel, forgalmazókkal és másokkal, amennyiben személyes adatai átadása indokoltan szükséges a tranzakciók végrehajtása, kezelése vagy jelentése, illetve ilyen tranzakciók miatti kapcsolat létrehozása céljából;

 • Amennyiben közös számlatulajdonosok vagy portfólió tulajdonosok, (illetve egyéb módon egy személynél többen kezelnek egy számlát vagy portfoliót), személyes adataikat átadhatjuk a másik számlatulajdonos vagy portfólió tulajdonos félnek vagy más személynek;

 • A jogszabályok által előírt mértékben, például, ha kötelesek vagyunk kiadni személyes adatait, hogy teljesítsük valamely jogi kötezettségünket (többek között ideértve az adóbevallási előírások, valamint a szabályozási szervek, auditorok és állami hatóságok részére történő adatközlést), illetve törvény adta jogainak megállapítása, gyakorlása és védelme érdekében; és

 • Ha a cégünk vagy eszközeink bármely részét eladjuk, és ebben az esetben személyes adatait át kell adnunk a leendő vevőnek átvilágítási célokra.

6. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

(6.1) A schroders globális cég, amelynek világszerte vannak ügyfelei és üzleti egységei. Ebből adódóan globális szinten gyűjtünk és továbbítunk személyes adatokat. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait az országán kívüli helyekre is továbbíthatjuk.

(6.2) Amikor személyes adatokat küldünk másik országba, gondoskodunk a védelmükről, és a törvényi előírásokkal összhangban végezzük az továbbítást. Az európai gazdasági térségen („egt”) kívülre továbbított adatok tekintetében például ezt az alábbiak egyike szerint valósítjuk meg:

 • Előfordulhat, hogy az ország, ahova a személyes adatait küldjük, rendelkezik az európai bizottság jóváhagyásával, miután megfelelő szintű védelmet nyújt a személyes adatoknak;

 • Előfordulhat, hogy a címzett aláírt egy szerződést az európai bizottság által jóváhagyott „modellszerződések” alapján, ami kötelezi, hogy megvédje a személyes adatait.

 • Ha a címzett az usa-ban található, az eu-usa adatvédelmi pajzs tanúsított tagja lehet; vagy

 • Egyéb esetekben a jogszabályok lehetőséget adhatnak arra, hogy más módon továbbítsuk személyes adatait az egt-n kívülre.

(6.3) Személyes adatai egt-n kívülre történő továbbítása esetén az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információval szolgálunk, ha az alábbi 12. Bekezdés szerint kapcsolatba lép velünk.

7. Hogyan védjük meg személyes adatait

(7.1) Az adat kulcsfontosságú üzleti eszköz, és a vele kapcsolatos kockázatnak, valamint a fontosságának és értékének megfelelő védelemben kell részesíteni. A schroders több szinten alkalmaz védelmi vonalakat és biztonsági eszközöket, amelyek garantálják biztonságos működésünket. Átfogó felügyelettel és mechanizmusokkal rendelkezünk, melyek célja az esetlegesen előforduló káros események észlelése, valamint a reagálás és helyreállítás.

8. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait

(8.1) A személyes adatai megőrzésének ideje az alábbi tényezőktől függően határozható meg:

 • Milyen célra használjuk (amit a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4.1. szakasza részletesen tárgyal) – az adatokat addig őrizzük meg, ameddig az adott célra szükséges; és

 • Törvényi kötelezettségeink – a jogszabályok előírhatják, hogy legalább mennyi ideig kell megőriznünk személyes adatait.

9. Az ön jogai

(9.1) Az összes fenti esetben, amikor személyes adatait gyűjtjük, használjuk vagy tároljuk, az alábbi jogai vannak, amelyeket a legtöbb esetben ingyenesen gyakorolhat. Ide tartozik:

 • Jogában áll a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos információkat kérni, valamint az általunk önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokhoz hozzáférni;

 • Jogában áll a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Azonban ne felejtse el, hogy ha egyéb legitim okunk van rá, továbbra is jogosultak lehetünk feldolgozni a személyes adatait. Például előfordulhat, hogy egy jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy belső audit előírásaink betartása miatt meg kell őriznünk személyes adatait;

 • Bizonyos esetekben jogában áll egyes személyes adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni és/vagy kérni, hogy ilyen adatokat küldjünk harmadik fél részére, ha ez technikailag megoldható. Megjegyzendő, hogy ez a jog csak azon személyes adataira vonatkozik, amelyeket közvetlenül a schroders részére adott meg;

 • Jogában áll kérni, hogy javítsuk ki személyes adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;

 • Bizonyos esetekben jogában áll kérni, hogy töröljük személyes adatait. Megjegyzendő, hogy előfordulhat olyan eset, amikor személyes adatai törlését kéri tőlünk, azonban az előírások szerint meg kell őriznünk, illetve jogunkban áll megőrizni azokat;

 • Bizonyos esetekben jogában áll tiltakozni, illetve korlátozást kérni a személyes adatai feldolgozása kapcsán. Szintén előfordulhat olyan eset, amikor tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy a feldolgozás korlátozását kéri, azonban az előírások szerint el kell utasítanunk a kérését, illetve jogunkban áll megtenni ezt; valamint

 • Jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, bármilyen jogát megsértettük.

(9.2) A jogai gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk az alábbi 12. Bekedzésben megadott elérhetőségen.

10. Schroders weboldalak és egyéb weboldalak

(10.1) Amikor a schroders weboldalát használja, sütik (cookie-k) segítségével technikai adatokat gyűjthetünk. Például arról hogy az egyes felhasználók milyen weboldalakat látogattak meg, a letöltött dokumentumokról, biztonsági eseményekről és a hálózati kapu (gateway) által végrehajtott biztonsági intézkedésekről. A schroders által használt sütikkel kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a nyilatkozat a sütik (cookie-k) használatáról c. Dokumentumot.

(10.2) Ha a schroders weboldalát használja, és rákattint egy linkre, ami egy másik weboldalra mutat (a schroders által működtetett weboldal is lehet), eltérő adatvédelmi irányelvek lehetnek érvényben. Mielőtt egy weboldalon bármilyen személyes adatot megadna, feltétlenül olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

11. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

(11.1) Adatvédelmi nyilatkozatunk minden jövőbeni módosítását közzétesszük ezen a webhelyen, és szükség esetén értesítjük önt e-mailben. Kérjük, látogasson vissza gyakran, és ellenőrizze, hogy frissítettük vagy módosítottuk-e adatvédelmi nyilatkozatunkat.

12. Kérdések és panaszok

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatai schroders általi kezelésével, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen:

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main, Germany

Privacy@Schroders.com

Általában azonnal és hatékonyan meg tudjuk oldani az adatvédelmi kérdéseket és panaszokat. Amennyiben nem elégedett a kapott válasszal, a panaszával az adott joghatóság szerinti illetéket adatvédelmi szervhez fordulhat. Kérésre rendelkezésre bocsátjuk az illetékes adatvédelmi szerv elérhetőségét.