De wereldeconomie in beelden

Marktdalingen: reden voor paniek of kalmte?

De aandelenmarkten hebben het de afgelopen periode behoorlijk moeilijk gehad. Wat is er gebeurd en waarom denken sommige beleggers dat deze periode juist kansen kan scheppen? U leest het in het volgende artikel.

01/11/2018

Sinds eind september zijn de aandelenmarkten overal ter wereld sterk gedaald. Zorgen over een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China, valutacrises in Turkije en Argentinië, schuldproblemen in Italië en oplopende rentes hebben ertoe geleid dat de koersen inmiddels een stuk lager staan dan de recordstanden van eerder dit jaar.

In de grafiek is te zien dat de opkomende aandelenmarkten sinds 31 augustus met 9,7% zijn gedaald, de wereldwijde markten met 8,6% en Amerikaanse en Europese markten met respectievelijk 8,% en 7,6%. De best renderende index in de grafiek is de Japanse Nikkei 225, die 3,4% verloor. De FTSE 100 moest 6,3% inleveren.

Rendement van de belangrijkste aandelenmarkten sinds eind augustus

graph

Alleen voor informatiedoeleinden. Schroders wijst erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden.

Bron: Schroders en Thomson Reuters Datastream, 25 oktober 2018.

De VIX, ook wel de “angstbarometer” genoemd, staat op zijn hoogste stand (25,2) sinds 6 februari 2018. Deze index meet de verwachte koersschommelingen in de S&P 500 index in de komende 30 dagen.

Hoe hoger de VIX staat, des te waarschijnlijker het is dat beleggers in deze periode een “market-moving” gebeurtenis verwachten.

Volatiliteit (VIX) stijgt

Afbeelding verwijderd.graphBron: Schroders en Thomson Reuters Datastream, 25 oktober 2018.

Hoewel de terugval vanaf begin september versnelde, begon de malaise in feite al begin dit jaar, na een sterk verlopen 2017.

Zoals onderstaande tabel laat zien, hebben de aandelenmarkten het dit jaar in het algemeen moeilijk.

De opkomende markten kregen de zwaarste klap en verloren tot nog toe 17,7%. Ze bereikten hun piek van 2018 in januari, ongeveer tegelijk met de Europese en wereldwijde aandelen, die dit jaar respectievelijk 9,2% en 5,5% verloren. Het VK, dat aan de vooravond van de Brexit staat, is dit jaar de op een na slechtst presterende markt, met een daling van 9,4% voor de FTSE 100 tot dusver. Japanse aandelen (Nikkei 225) verloren 3,0%, en de Amerikaanse aandelen (S&P 500) doen het tot nog toe het beste met een verlies van 0,7%.

De helft van de onderstaande indices zit nu in een correctiefase, dat wil zeggen dat er een daling 10% of meer is geweest. In de opkomende markten tekent zich een bearmarkt af, met een verlies van 20% of meer.

table

Afbeelding verwijderd.

 

*Per 24-10-2018.

Schroders wijst erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden.

*Bron: Schroders. Thomson Reuters Datastream.

Een goede graadmeter voor de bezorgdheid van beleggers is de recente waardeontwikkeling van de Amerikaanse NASDAQ, waar vooral technologieaandelen worden verhandeld.

De index staat inmiddels 12,3% onder zijn recordstand van dit jaar, die op 29 augustus werd bereikt. Op donderdag 24 oktober kelderde de NASDAQ maar liefst 4,4%, de grootste daling op één dag sinds 2011. Op de NASDAQ zijn onder meer de hoog gewaardeerde “FAANG”-namen genoteerd, ofwel Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google.

Wat is de oorzaak van de uitverkoop?

Een combinatie van factoren maakt sommige beleggers nerveus, waardoor de volatiliteit stijgt. De geopolitieke factoren die de risicobereidheid dit jaar al enkele keren dempten – vooral het escalerende handelsconflict tussen de VS en China, maar ook de valutacrises in Argentinië en Turkije en de begrotingsplannen in Italië – houden aan.

Ook de vrees dat de huidige conjunctuurcyclus ten einde loopt blijft beleggers parten spelen, vooral nu de belangrijkste centrale banken hun steun afbouwen.

De Federal Reserve heeft de beleidsrente dit jaar al drie keer verhoogd (en meer in het vooruitzicht gesteld) en de Europese Centrale Bank staat op het punt zijn opkoopprogramma te beëindigen.

Tot voor kort konden beleggers deze factoren grotendeels negeren vanwege de sterke bedrijfswinsten, vooral in de VS. Maar de cijfers die tot dusver over het derde kwartaal zijn gepubliceerd, blijken minder rooskleurig dan velen hadden verwacht.

Reden voor paniek of kans?

In zo’n volatiele periode zijn beleggers soms geneigd hun aandelen in paniek te verkopen, hoewel de geschiedenis leert dat dit zelden een goed idee is. De periodes erna waren vaak lucratief voor standvastige beleggers die het hoofd koel wisten te houden.

Wat Europa betreft is er eerder reden voor optimisme dan voor paniek.

Rory Bateman, Head of European Equities: ”Beleggers hoeven niet in paniek te raken door het feit dat de economische cyclus al zo lang duurt. De financiële crisis ligt tien jaar achter ons en de wereldeconomie groeit al een aantal jaren. Het is niet meer dan logisch dat er een vertraging aankomt, omdat economieën nu eenmaal niet eeuwig blijven groeien.

Europese aandelen zijn sinds de financiële crisis niet zo snel gestegen als bijvoorbeeld Amerikaanse, en zijn nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. De Europese economie zal de komende paar jaar waarschijnlijk als een soort supertanker langzaam verder gaan, al is de internationale situatie moeilijker geworden.

Nu de groei afneemt, wordt het voor beleggers die de markt vóór willen blijven nog belangrijker de aantrekkelijkste bedrijven te selecteren. De markten blijven gevoelig voor volatiliteit, en als activa als gevolg daarvan lager gewaardeerd worden dan gerechtvaardigd is, zal Schroders die kansen zeker benutten.”

Wat is er met de waarderingen gebeurd?

Zoals gezegd zijn de waarderingen als gevolg van de recente volatiliteit aantrekkelijker geworden. De koers-winstverhoudingen (k/w) (een van de meest gebruikte waarderingsratio’s) van alle belangrijke markten zijn dit jaar flink gedaald.

De k/w wordt berekend door de waarde of koers van een aandelenmarkt te delen door de totale winst per aandeel van alle bedrijven in de komende 12 maanden. Een lagere verhouding betekent een aantrekkelijker prijs.

table

Afbeelding verwijderd.

*Bron: Schroders. Waarderingscijfers worden maandelijks gepubliceerd. Het cijfer voor 24-10-2018 is geschat door het cijfer van eind september door te trekken op basis van de prijsverandering tussen deze data. Wegens het ontbreken van de desbetreffende cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in winst, boekwaarde of dividend tussen die data. Dergelijke veranderingen zijn doorgaans echter klein en in dit verband niet relevant.

Het mult-asset team van Schroders is van mening dat de recente marktdalingen, vanwege de aantrekkelijker waarderingen, een koopkans bieden. Het heeft de allocatie aan aandeelmarkten deze maand dan ook verhoogd, hoewel daarbij vooral naar de kortere termijn is gekeken.

Johanna Kyrklund, Head of Multi-Asset Investments: ”Na de recente koersdalingen is het team begonnen de aandelenallocatie uit te breiden. Dit is een tactische beslissing: de bullmarkt in aandelen verkeert in een vergevorderd stadium, maar de beheerders zien kansen om in het laatste deel van het jaar nog rendement te genereren.

Dit omdat de indicatoren die het team volgt, stabiel zijn en een combinatie van sterke bedrijfswinsten in de VS en zwakke aandelenkoersen elders in de wereld tot betere waarderingen heeft geleid. Volgens de cyclische indicatoren (de cijfers die het team gebruikt om de toestand van de economie te beoordelen) zit de economie nog steeds in de “expansiefase” van de conjunctuurcyclus, terwijl de recessie-indicatoren erop duiden dat een recessie nog zeker 12-18 maanden op zich laat wachten.”

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Aandelenkoersen schommelen dagelijks, onder invloed van allerlei factoren zoals algemeen, economisch, sector- of bedrijfsnieuws.

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van Investment Communications Team, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/of www.schroders.be bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.

FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2018. “FTSE®” is een handelsmerk van London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en wordt door FTSE International Limited onder licentie gebruikt. Alle rechten op de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen berusten bij FTSE en/of de licentiegevers. FTSE en zijn licentiegevers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden of omissies in de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen of onderliggende gegevens. Verdere verspreiding van FTSE-gegevens is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FTSE.