Fondsen in focus

In Fondsen in Focus wordt de schijnwerper gericht op een aantal fondsen die zijn opgezet om van de huidige kansen in de markt te profiteren om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken.

Het QEP-team van Schroders

Het QEP-team van Schroders benut de aantrekkelijkste kansen in een wereldwijd universum van meer dan 15.000 aandelen. Het gebruikt daarvoor een intelligente portefeuille-opbouw gebaseerd op innovatief, vooruitblikkend onderzoek.

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Profiteren van 's werelds meest dynamische en snelst groeiende economieën. Een combinatie van gunstige demografische trends, overvloedige grondstoffenvoorraden en lage loonkosten schept de voorwaarden voor veelbelovend beleggingspotentieel.

Business Cycle approach

Kansen benutten in alle fasen van de cyclus. De unieke business cycle benadering maakt het mogelijk om de beste kansen in Europa te benutten door te identificeren welke aandelen in welke fase van de conjunctuurcyclus de meeste kans op outperformance bieden.