Business Cycle

Kansen benutten in alle fasen van de cyclus
Schroders heeft als doel de beste kansen in Europa te benutten door te identificeren welke aandelen in welke fase van de conjunctuurcyclus de meeste kans op outperformance bieden.

De 'business cycle' benadering

De unieke business cycle benadering helpt onze fondsbeheerders de aandelen te vinden die de meeste kans op outperformance bieden in de verschillende fasen van de conjunctuurcyclus: groei, vertraging, recessie en herstel.
Afhankelijk van de conjunctuurfase zal het koersrendement van verschillende soorten bedrijven anders reageren. Door te bepalen in welke fase van de cyclus de economie verkeert, kunnen we anticiperen op welke aandelen de beste kansen bieden en deze benutten.
Navigeer langs de verschillende fasen van de conjunctuurcyclus.
Business cycle graph - slowdown
Business cycle graph - recession
Business cycle graph - recovery
Business cycle graph - expansion
 • FASE 1
 • FASE 2
 • FASE 3
 • FASE 4
 • VERTRAGING

  OVERWOGEN

  NEUTRAAL

  ONDERWOGEN

  Groei

  Groei defensief

  Waarde defensief

  Financials

  Consument cyclisch

  Grondstoffen cyclisch

  Industrie cyclisch

  Groei

  Inkomsten groeien aanzienlijk sterker dan het bbp, met een hoge mate van onzekerheid of volatiliteit.

  Voorbeelden:

  Luxe
  goederen
  Medische
  technologie
  IT

  Inkomsten groeien sterker dan het bbp, met een lage volatiliteit en een hoge mate van voorspelbaarheid.

  Voorbeelden:

  Farmaceutica
  Defensie

  Inkomsten groeien even sterk als of minder sterk dan het bbp, met een lage volatiliteit en een hoge mate van voorspelbaarheid.

  Voorbeelden:

  Telecomm-
  unicatie & nutsbedrijven
  Levensmi-
  ddelenpr-
  oducenten & detailhandel
  Dranken & tabak

  Inkomsten afhankelijk van renteverschillen, financiële markten en waardering activa.

  Voorbeelden:

  Banken
  Verzekeraars
  Vastgoed

  Inkomsten afhankelijk van consumentenuitgaven.

  Voorbeelden:

  Huizenbouwers
  Auto-
  industrie
  Detailhandel &
  recreatiesector

  Inkomsten direct of indirect afhankelijk van een fysieke grondstofproduct.

  Voorbeelden:

  Olie & gas
  Staal &
  mijnbouw
  Bulkchemie

  Fabricage van kapitaalgoederen, of inkomsten gekoppeld aan industriële productie.

  Voorbeelden:

  Techniek
  Lucht- en
  ruimtevaart
  Bouw

  Onze fondsen

  De drie fondsen die deze unieke methode inzetten zijn:

  Bron voor ratings: Morningstar, per 31 juli 2015. Per 31 juli 2015 heeft Citywire aan Steve Cordell een AAA-rating.