Schroder ISF Frontier Markets Equity

Klim mee naar nieuwe hoogtes inn frontier markten

Schroder ISF Frontier Markets Equity

De frontier markten omvatten 's werelds meest dynamische en snelst groeiende economieën. Een combinatie van gunstige demografische trends, overvloedige grondstoffenvoorraden en lage loonkosten schept de voorwaarden voor veelbelovend beleggingspotentieel.

Waarom beleggen in frontier markten?

1. Groeipotentieel

Frontier markten bevinden zich in een vroeg stadium van hun economische ontwikkeling. Tegenwoordig is beleggen in frontier markten vergelijkbaar met wat beleggen in de opkomende markten 10 tot 15 jaar geleden was. Vanwege hun groeipotentieel bieden frontier markten een overtuigend alternatief voor markten die met een lage groei te kampen hebben. Er wordt bovendien verwacht dat Frontier markten sneller zullen groeien dan ontwikkelde en wereldwijd opkomende markten.

1. Aantrekkelijk gepositioneerd. Kracht van binnenuit.

Frontier markten kunnen bogen op een aantal aantrekkelijke eigenschappen: een jonge, snel groeiende bevolking, lage loonkosten en overvloedige grondstoffenvoorraden. Zo is het Midden-Oosten rijk aan grondstoffen, kent Afrika een gunstige demografische ontwikkeling en hebben de Aziatische frontier markten de mogelijkheden om goedkoop te produceren. De verschillende landen kennen onderling verschillende lokale factoren die de groei kunnen aanjagen.

1. Goede diversificatiemogelijkheid. Lage correlatie.

Historisch gezien hebben de frontier markten een lage correlatie met andere aandelenklassen. Dankzij hun sterke organische groeifactoren zijn deze markten daarnaast veelal niet afhankelijk van ontwikkelde en wereldwijd opkomende markten. Frontier markten kunnen zo hun eigen koers volgen en zich daadwerkelijk onderscheiden. In een macroklimaat dat wordt beheerst door onzekerheid, vormt deze lage correlatie met zowel de ontwikkelde als de opkomende markten uit het oogpunt van diversificatie een sterk beleggingsargument.

Waarom Schroders?

Schroder ISF Frontier Markets Equity biedt beleggers een innovatieve en overtuigende langetermijnoplossing voor hun portefeuille. Het fonds heeft tot doel het rendement van de MSCI Frontier Markets Index over voortschrijdende perioden van 3 jaar met 2,5% per jaar te overtreffen (vóór aftrek van kosten). Het fonds streeft dit doel na door 50% van de kapitaalgroei te genereren door middel van de landenselectie en 50% door de selectie van afzonderlijke aandelen. Aangezien elke frontier markt anders is, hanteert het fonds geen specifieke beleggingsstijl. Zodoende kunnen de beheerders daar beleggen waar zij de beste groei- en waardekansen zien.

Zeer ervaren team

Het fonds wordt gezamenlijk beheerd door Allan Conway en Rami Sidani. Allan heeft 33 jaar beleggingservaring, Rami 10 jaar. Ze worden ondersteund door een internationaal team dat lokaal gevestigd is en werkt vanuit kantoren in Londen, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. 

Dit team bestaat uit 38 beleggingsprofessionals met gemiddeld 14 jaar ervaring. Zij kennen de regionale markten als geen ander en kunnen een beroep doen op de bredere expertise van het centrale economenteam van Schroders.

Bron: Schroders, per 30 april 2014.

Kenmerken

  • Belegt puur en alleen in frontier markten.
  • Het fonds heeft tot doel stijgingskansen te benutten en tegelijkertijd het risico te beperken.
  • Hanteert een evenwichtige benadering met als doel 50% van de toegevoegde waarde te genereren door landenbeslissingen en 50% door aandelenselectie.
  • Gebruikt een gedisciplineerd en solide beleggingsproces met proactieve risicobeperking.
  • Een zeer ervaren team van 38 beleggingsprofessionals met gemiddeld 14 jaar beleggingservaring.
  • Benut de omvangrijke expertise die Schroders te bieden heeft.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Schroders team in Nederland.

T: 020 3052 840
E: info-nl@schroders.com