Aandelenklasse
ISIN: LU1751207694
Valuta: USD
21/02/2020

up 0.0592 (0.05%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds streeft ernaar verliezen in dalende markten te beperken. Het beperken van verliezen kan niet worden gegarandeerd.

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten.
Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); tot 20% van zijn vermogen in door vermogen of door hypotheken gedekte effecten; tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties); tot 10% van zijn vermogen in beleggingsfondsen van het open type; en in geldmarktinstrumenten, en het kan contanten houden.
De beheerder streeft ernaar verliezen te beperken door de activaspreiding van het fonds te diversifiëren over andere segmenten van de markt dan degene die zijn geïdentificeerd als segmenten met een hoog risico op een wezenlijk negatief rendement.
Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan shortposities innemen.

Uitkeringsbeleid

Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Overzicht

BeleggingscategorieVastrentende
AandelenklasseC
AandelentypeAcc
Aandelenklasse MuntUSD
Fund ManagersPatrick Vogel
Team
Fondsvermogen (miljoenen) 3,576.73
Start fonds Datum30/11/2016
Introductiedatum aandelenklasse14/02/2018
Investment SchemeSICAV
DomicilieLuxembourg
Fonds bereik NaamSchroder ISF

Fees & Dealing

Distributie Fee0.00 %

Fonds Codes

ISINLU1751207694
SEDOLBD71BX6
Bloomberg codeSCGCRIC LX
CUSIPL81469758
Reuters CodeLU1751207694.LUF
Valoren40538358

Andere

KoersfrequentieDagelijks
Einde boekjaar31 Dec