/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Private assets

Toegang bieden tot gespecialiseerde beleggingen

Andere bronnen van rendement

In een klimaat van zeer lage rentes en hoge waarderingen moeten de beleggingen van uw klanten extra hard werken. Een standaard aandelen- en obligatieportefeuille biedt niet altijd de groei en spreiding die zij nodig hebben. 

De toevoeging van alternatieve bronnen van rendement uit private assets kan het totale rendement en de spreiding van de portefeuille verbeteren, zodat deze beter aansluit op hun langetermijndoelen.

Thema's voor de lange termijn en unieke kansen

Onder private assets verstaan we private equity, private debt, infrastructuur en vastgoed. Deze beleggingscategorieën kunnen toegang bieden tot bedrijven of bedrijfstakken die via de traditionele kanalen moeilijk toegankelijk zijn, maar soms aantrekkelijke vooruitzichten op inkomen of kapitaalgroei bieden. Elke categorie wordt gedreven door andere factoren, zodat de rendementen niet altijd parallel lopen met die van de traditionele aandelenmarkten.

Beleggingen in private assets zijn echter niet voor iedereen geschikt. Ze vereisen soms een hoge minimuminvestering en kunnen complex en illiquide zijn, zodat gedetailleerde kennis belangrijk is.

Image

160 jaar ervaring

Schroders is al meer dan 160 jaar actief in private assets. 

We hielpen bij de financiering van de verbetering van het Cubaanse spoorwegnet en de aanleg van de eerste spoorlijn in Japan, tussen Tokio en Yokohama. We hebben grote ervaring in private equity en participeerden in de eerste financieringsronde van zowel Facebook als Google. Ook beleggen we al sinds 1971 in vastgoed en hebben we nu een belang van 49% in NEOS Direct Lending, het grootste gespecialiseerde platform voor directe leningen aan midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Gespecialiseerde expertise in eigen huis

Ons beleggingsteam bestaat uit experts met diepgaande, gespecialiseerde kennis van hun specifiek deel van de private assets landschap. Zij zijn voortdurend op zoek naar kansen, langetermijntrends en thema's om aandelen- en obligatieportefeuilles aan te vullen. Schroders is groot genoeg om diepgaande kennis en knowhow te hebben, maar klein genoeg in deze beleggingscategorieën om kansen te kunnen benutten die anderen moeten laten liggen. 

Brede keuze

Wij zijn een van de weinige vermogensbeheerders die in eigen huis beschikken over een zeer brede deskundigheid op het gebied van private assets. Onze oplossingen hebben tot doel bij te dragen aan een hoger rendement, lager risico en betere spreiding voor de portefeuilles van uw klanten. 

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verkopen.

Belangrijke informatie:Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. In Noord-Amerika Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. Alle andere gebruikers Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 29 landen, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.


Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen