印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Bank Japonii nie obniżył stóp, wprowadza jednak nowe pomysły na pobudzenie inflacji

Decyzja Banku Japonii została przyjęta przychylnie, ale czy przekona uczestników rynku?

23-09-2016

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Bank Japonii (BoJ) nie obniżył stóp procentowych, ale podczas dzisiejszego spotkania wprowadził dwa nowe rozwiązania z zakresu polityki pieniężnej. Pierwszym jest “QQE (luzowanie ilościowe i jakościowe) z kontrolą krzywej rentowności", które oznacza bezpośredni skup aktywów, mający na celu utrzymanie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie zbliżonym do zera. Wraz ze zmianami w polityce krótkoterminowych stóp procentowych, powinno umożliwić to Bankowi Japonii kontrolowanie krzywej dochodowości. Drugim jest "pobudzenie inflacji", co oznacza utrzymywanie ekspansywnej polityki pieniężnej aż do momentu przekroczenia przez inflację poziomu 2% i utrzymywania się tej inflacji powyżej celu.

Banki odetchnęły z ulgą

Pierwsza z metod ma na celu złagodzenie negatywnych skutków, jakie ujemne stopy procentowe mają na sektor finansowy, prowadząc do kompresji marży w bankach. Utrzymanie rentowności 10-letnich japońskich obligacji skarbowych na poziomie zera może zapewnić przynajmniej to, że przy ujemnych stopach krzywa jest nachylona dodatnio, pomagając w ten sposób bankom (które co do zasady finansują się w krótkim terminie, a pożyczają środki na długo). W odpowiedzi na ogłoszone działania, akcje firm z sektora finansowego odnotowały wyraźne wzrosty.

Wzrost oczekiwań inflacyjnych kluczowym czynnikiem

Druga metoda potwierdza, że Bankowi Japonii nie udało się osiągnąć celu 2% inflacji. Zwiększenie celu inflacyjnego do poziomu przekraczającego wartość inflacji może wydawać się trudne, ale celem tego działania pozostaje podniesienie poziomu oczekiwań inflacyjnych w gospodarce. Rosnący nacisk na wywołanie wzrostu cen jest odważną próbą przełamania deflacyjnej rzeczywistości, która powstrzymuje wzrost płac, a tym samym umacnia niską inflację.

Dalsze działania mogą okazać się niezbędne

Decyzje Banku Japonii zostały dobrze przyjęte przez rynki: obok wzrostów na rynku akcji nieznacznie wzrosły rentowności obligacji skarbowych, zaś kurs jena, pomimo wzrostu zmienności, pozostał stabilny. Istniało ryzyko, że brak decyzji o obniżce stóp zostanie odebrany przez rynki jako jastrzębie nastawienie władz, wywołując tym samym gwałtowną aprecjację jena i zaostrzenie warunków finansowych. Jesteśmy jednak sceptyczni wobec tego, czy decyzje te będą miały istotny wpływ na gospodarkę. Pozytywnie postrzegamy cel jaki jest pobudzenie inflacji, jednak aby to się powiodło rynek musi uwierzyć, że Bank Japonii jest w stanie pobudzić inflację, a więc zrobić coś, co do tej pory się nie udało. Nie znaczy to, że takie działanie zakończy się niepowodzeniem. Potrzebne będą jednak dalsze działania i będziemy oczekiwać obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Banku Japonii 1 listopada.

 

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Keith'a Wade'a i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.