印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: czerwiec 2016

W najnowszym wydaniu Biuletynu ekonomicznego, czołowi ekonomiści Schroders dzielą się z Państwem swoimi opiniami na temat światowej gospodarki oraz bieżących wydarzeń.

20-06-2016

Aktualizacja prognozy: rosnące ryzyko polityczne

W skrócie:

  • Nasza prognoza globalnego wzrostu w roku 2016 pozostaje niezmieniona napoziomie 2,5%. Oczekujemy jednocześnie wyższej inflacji w ujęciu globalnym (2,2% w tym roku oraz 2,4% w 2017), z uwagi na wyższe ceny ropy.
  • Zidentyfikowaliśmy dwa nowe scenariusze: "wojny handlowe" oraz "Brexit wstrząsa UE", aby odzwierciedlić wzrost ryzyka politycznego w światowej gospodarce. Największe prawdopodobieństwo cały czas przypisujemy powolnej dynamice rozwoju.
  • Lepsze od oczekiwanych dane o tempie wzrostu gospodarczego poza Europą poprawiły nastroje, jednak rozczarowujące odczyty inflacji sugerują, że przed nami nadal długa droga. W tym samym czasie, zbliżające się referendum odnośnie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wydaje się wpływać na nastroje i spowalniać rozwój.
  • Chociaż rok 2016 wydaje się być kolejnym trudnym dla gospodarek krajów BRIC, pojawiają się sygnały świadczące o tym, że w 2017 zaobserwujemy ogólną poprawę. Rosja i Brazylia wydają się mieć najgorsze już za sobą. Z kolei Chiny będą nadal spowalniać, jednak na razie unikną kryzysu.

Globalne spojrzenie: rosnące ryzyko polityczne

Nasza prognoza globalnego wzrostu w roku 2016 pozostaje niezmieniona na poziomie 2,5%, ponieważ obniżki perspektyw dla USA i Japonii są równoważone przez podwyżki dla strefy euro i Chin. Oczekujemy, że globalna inflacja wzrośnie do 2,2% w tym roku (z 1,8% w 2015) i 2,4% w 2017. 

Polityka monetarna: Fed w roku wyborczym

Chociaż podwyżka stóp przez Fed w czerwcu pozostaje prawdopodobna, obecnie oczekujemy, że Rezerwa Federalna (Fed) odsunie decyzję do września. Termin ten będzie bliski dacie wyborów prezydenckich (8 listopada), jednak pojawiają się głosy, że prawdopodobieństwo zmian stóp przez Fed nie zmaleje istotnie w okresie do wyborów. Cały czas oczekujemy, że stopa Fed wzrośnie w dwóch krokach do 1% do końca 2016 roku, a następnie do 1,5% w następstwie dwóch kolejnych podwyżek do końca roku 2017. 

Nie oczekujemy już, że Bank Japonii obniży stopy, jednak uważamy, że zacznie eksperymentalnie zrzucać "pieniądze z helikoptera" (helicopter money), do końca 2017 roku. Prognozy polityki monetarnej w Europie omawiamy w kolejnej sekcji.

W kontekście walut, nadal oczekujemy umocnienia dolara do euro, jednak w stosunku do japońskiego jena (JPY), chińskiego juana (CNY) i brytyjskiego funta (GBP) amerykańska waluta powinna się osłabiać.

Analiza scenariuszowa: ryzyka przechylone w stronę powolnego wzrostu

Dokonaliśmy pewnych zmian w naszych scenariuszach: w odpowiedzi na wzrost ryzyka politycznego dodajemy "wojny handlowe" i "Brexit wstrząsa UE". Pierwszy z nich opiera się na założeniu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA. Wywołałoby to wzrost taryf celnych na towary importowane i odwet tych, których działania te dotknęły, prowadząc do spadku wartości globalnej wymiany handlowej i wyższej inflacji. Drugi z nowych scenariuszy wywodzi się z referendum nad wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Wzmogłoby to nastroje antyunijne w Europie, przyczyniając się do wzrostu niepewności i niższego tempa rozwoju, wskutek wstrzymania się z inwestycjami przez przedsiębiorstwa.

Prawdopodobieństwo pozostaje przechylone w stronę powolnego wzrostu w stosunku do scenariusza bazowego, jednak w mniejszym stopniu niż jeszcze w I kwartale. Jest to wynik ograniczenia ryzyka twardego lądowania Chin i recesji w USA.

Wyższa prognoza wzrostu w strefie euro, Wielka Brytania spowalnia wskutek obaw o Brexit

Prognoza dla strefy euro: lepsze perspektywy

Solidny wzrost PKB na koniec 2015 roku, w połączeniu z pozytywnym zaskoczeniem obserwowanym w I kwartale oznacza, że podnosimy naszą prognozę. Obecnie oczekujemy, że wzrost PKB przyśpieszy do 1,8% r/r do końca 2016 r., zanim ponownie ustabilizuje się na poziomie 1,6% w roku 2017. Obniżyliśmy jednak naszą prognozę inflacji w 2016 roku z 0,7% do 0,5% i z 1,6% do 1,2% rok później. Nadal oczekujemy poprawy inflacji w dalszej części roku, ponieważ ciążące wskaźnikowi ceny żywności i energii w coraz mniejszym stopniu wpływają na jego poziom w ujęciu r/r. Uważamy jednak, że maksimum w roku 2017 może być na niskim poziomie - poniżej 1,5%.

Prognoza co do prowadzonej polityki monetarnej w większości pozostaje niezmieniona. Spodziewamy się, że Europejski Bank Centralny (EBC) opowie się za kolejnym cięciem stopy depozytowej (założona obniżka do -0,5% we wrześniu), choć rozszerzenie programu luzowania ilościowego (QE) EBC poza marzec 2017 r. jest również możliwe.

Prognoza dla Wielkiej Brytanii: zakłócenia wywołane Brexitem

Gospodarka Wielkiej Brytanii doświadczyła nagłego spowolnienia w I kwartale, które - jak uważamy - można przypisywać obawom o Brexit. Oczekujemy głębszego spowolnienia w II kwartale, jednak później gwałtownego odbicia w III kw. (zakładając, że 23 czerwca Brytyjczycy zagłosują za pozostaniem w UE), a następnie stabilizacji. Biorąc pod uwagę to i rewizję w górę dynamiki PKB w II połowie 2015 r., nie zmieniamy prognozy i pozostawiamy ją na poziomie 1,9% w roku 2016. W 2017 r. oczekujemy, że tempo wzrostu spowolni do 1,6%, jako że rząd zamierza coraz bardziej zaciskać pasa w polityce fiskalnej.

Spodziewamy się, że Bank Anglii (BoE) podniesie stopy do 0,75% w listopadzie, w efekcie odbicia gospodarki po referendum i powrotu inflacji powyżej celu BoE na poziomie 1%. Prognozujemy, że kolejna podwyżka (do 1%) będzie miała miejsce w lutym 2017 r., kiedy to Bank Anglii będzie zmuszony wstrzymać się ze zmianami, wskutek spowolnienia gospodarczego.

Prognoza ta w dużym stopniu bazuje na założeniu pozostania Wielkiej Brytanii w UE. Decyzja o opuszczeniu Unii uderzyłaby w biznes i zaufanie konsumentów, wywołując spowolnienie tempa wzrostu, osłabienie funta i wzrost inflacji. W obecnym stanie rzeczy, prawdopodobieństwo wyjścia z UE spada zgodnie ze stawkami bukmacherów.

Rynki wschodzące: szukając pozytywów

Chiny: spowolnienie, jednak nadal bez kryzysu

Lepsze od oczekiwanych dane o chińskim PKB w I kwartale wywołały automatyczną podwyżkę naszej prognozy wzrostu w tym roku do 6,4%. Pozostajemy jednak na naszej ścieżce oczekiwanego wzrostu, stroniąc od bardziej pozytywnego nastawienia wobec danych o tempie rozwoju, za którym przemawiają działania stymulacyjne o większej skali. Ponadto, obserwujemy już oznaki pogorszenia nastrojów w przedsiębiorstwach, co naszym zdaniem może stanowić przeszkodę. Wydaje się, że władze zmieniły nastawienie w stosunku do kursu waluty, wyrażając oczekiwanie co do jej osłabienia. Spodziewamy się dewaluacji w tym i kolejnym roku odpowiednio do 6,7 oraz 7 CNY.

Brazylia: nadzieja w obliczu słabnięcia politycznej zawieruchy

Rynki w końcu doczekały się zmiany władzy, na którą tak liczyły. W maju senat zagłosował za impeachmentem Prezydent Dilmy Rousseff. Uwaga skupia się teraz na tym, czy nowy rząd zmieni kierunek prowadzonej polityki. Obniżyliśmy naszą prognozę tempa rozwoju w 2016 roku do -3,5%, w efekcie rozczarowującego I kwartału, jednak podtrzymujemy bardziej pozytywne nastawienie w kontekście roku 2017. Jednocześnie inflacja wydaje się hamować, a w obliczu braku szoków inflacyjnych spodziewamy się początku obniżek stóp procentowych w III kwartale. Obniżki te, wraz z lepszą polityką prowadzoną przez nowy rząd powinny sprzyjać wzrostowi PKB do 1%, czego oczekujemy w 2017 roku.

Rosnące Indie

Indyjski rząd powoli zyskuje siłę polityczną, a reformy przeprowadzane są w umiarkowanym tempie. Korzystne warunki meteorologiczne powinny sprzyjać lepszym zbiorom, co może rekompensować niższą produkcję. Może to również pomóc zarówno rozwojowi, jak i inflacji, które w roku 2016 prognozujemy na poziomie odpowiednio 7,5 oraz 5,4%.

Rosja: koniec udręki

Rosyjska gospodarka wydaje się znosić spadek cen ropy lepiej niż oczekiwano, biorąc pod uwagę pozytywne zaskoczenie dynamiką PKB za I kwartał. Nadal spodziewamy się, niewielkiego ujemnego tempa wzrostu w tym roku (- 0,1), jednak powrót do dodatnich wartości w bliskiej przyszłości wydaje się prawdopodobny. Wraz z poprawą siły rubla, w tym samym czasie spadała inflacja, dlatego oczekujemy w tym roku obniżek stóp procentowych o 200 pb. Do rewizji naszej opinii o inflacji i polityce monetarnej mogłyby skłonić nas szoki wywołane cenami ropy, lub znacznie lepsze perspektywy wzrostu PKB.