印刷する Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: sierpień 2017

Jastrzębie banki centralne, niska inflacja i redukcja bilansów.

24-08-2017

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • Bankierzy z Banków Centralnych przybrali bardziej jastrzębią retorykę, kwestionując adekwatność polityki z uwagi na ożywienie gospodarki na świecie. Pomimo to, niska inflacja stanowi wyzwanie.
  • Oczekujemy, że Rezerwa Federalna (Fed) będzie ostrożnie przeprowadzać redukcję swojego bilansu. Zważywszy na niską inflację, dostrzegamy małe prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp w tym roku.
  • Rynek pracy był kluczem do sukcesu gospodarczego Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. Jednakże, podczas gdy zatrudnienie jest na rekordowo wysokim poziomie, wzrost wynagrodzeń pozostaje anemiczny. Tymczasem przewidujemy, że Bank Anglii (BoE) utrzyma stopy procentowe na tym samym poziomie.
  • Oceniając perspektywy dla handlu międzynarodowego, dochodzimy do wniosku, że ogólne spowolnienie jest związane z pozycją Chin i zostanie jedynie częściowo skompensowane przez Europę. Co raz trudniej znaleźć wspierające czynniki.

Jastrzębie z Banków Centralnych, niska inflacja i redukcja bilansu

Naprzeciw scenerii normalizującej się na świecie gospodarki, bankierzy z Banków Centralnych zaczęli sygnalizować powrót do bardziej normalnych stóp procentowych, powodując wzrost rentowności obligacji. Jednakże inflacja okazała się zaskakująco niska. Zarówno w państwach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Wpłynęły na to spadające ceny ropy, ale także spadek inflacji bazowej (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyłączając ceny żywności i energii). Szczególnie w USA, pragniemy zwrócić uwagę na efekt zastosowania technologii w sektorze detalicznym. Technologiczne innowacje (np. wzrost Amazona) stanowią nową konkurencję, powodują zmianę dotychczasowego stanu rynku i deflację dla tradycyjnych przedsiębiorstw.

Oczekuje się, że takie efekty utrzymają się. Patrząc w przyszłość, stopy inflacji rok do roku powinny być niższe w drugiej połowie tego roku i w następnym. Mimo to, w ujęciu kwartał do kwartału nadal oczekujemy stabilizacji i stopniowego zwiększania się inflacji. W krótkim terminie niskie poziomy inflacji mogą jednak skłonić bardziej jastrzębio nastawione Banki Centralnych do zastanowienia się nad tym, co postrzegają jako normalizację i nad przyszłością wyższych stóp procentowych.

Redukcja bilansu Fed: czy ma znaczenie?

Z punktu widzenia Fed, decyzja o stopach jest skomplikowana ze względu na decyzję o rozpoczęciu odchudzania bilansu, które wyeliminuje ważne źródło rynkowej płynności. Istnieją obawy, że może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu rentowności obligacji, której wynikiem będzie niepożądane zacieśnienie sytuacji finansowej.

Na dzień dzisiejszy, rynki finansowe są dość optymistyczne co do wizji redukcji bilansu Fed. Nie chcielibyśmy zabrzmieć alarmująco, ale trzeba powiedzieć, że znajdujemy się w sytuacji bez precedensu. Okresy, w których Fed ogłaszał zmiany w swoim programie luzowania ilościowego połączone były ze zmiennością na rynku, tak jak w przypadku 'taper tantrum' w 2013 r. Fed nie określił docelowej sumy bilansu; będzie to gdzieś poniżej dzisiejszej i powyżej sumy sprzed kryzysu. Przewidujące rynki mogą ogłosić alarm przed nadciągającym rozpoczęciem procesu odpływu i ruszyć na długo przed tym, jak Fed zacznie swój drugi rok redukcji. W konsekwencji, gwałtowny wzrost rentowności obligacji może nie być wydarzeniem niskiego ryzyka, które wielu inwestorów przewiduje.

Wielka Brytania: Zatrudnienie, płace i stopy procentowe

Układanka płac trwa

Wysokie zatrudnienie było fundamentem odrodzenia gospodarczego Wielkiej Brytanii od czasu globalnego kryzysu finansowego. Pomimo rekordowego poziomu zatrudnienia, wzrost płac był anemiczny. Niska produktywność jest jednym z powodów słabości; rozwój gospodarki na żądanie (ang. "gig economy") i kontraktów zero-godzinowych (ang. "zero-hours contracts"), może być kolejnym, według Głównego Ekonomisty Banku Anglii, Andy'ego Haldane'a.

Zmieniający się skład grupy pracowników tymczasowych

Gospodarkę "gig" najlepiej określa system płatności raczej na podstawie wykonanych zadań, niż na podstawie przepracowanych godzin. Tymczasem, kontrakty zero-godzinowe to umowy, które nie gwarantują liczby godzin zatrudnienia w danym okresie. Nie istnieją dane dotyczące dystrybucji pracowników zatrudnionych w oparciu o kontrakty zero-godzinowe. Jednak zasadne jest stwierdzenie, że grupa ta składa się głównie z młodych pracowników, którzy jeszcze nie zakończyli edukacji i pracują na niepełny etat. To sprawia, że są gorzej opłacani.

Poprawiająca się dynamika powinna pobudzić wzrost płac

Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na wzrost płac jest dynamika lub prędkość przepływów na rynku pracy. Zachęcające jest to, że współczynnik zwolnień spada. Powinno to sprawić, że pracownicy poczują większe bezpieczeństwo zatrudnienia, a to wraz z równoczesnym wzrostem współczynnika, opisującego liczbę osób zmieniających pracę, zachęci do wnioskowania o podwyżkę; badania pokazują, że zmiana pracy zazwyczaj wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia. W połączeniu, te dwa czynniki oznaczają, że przy założeniu stałości pozostałych, powinniśmy zauważyć poprawę dynamiki płac w bliskiej przyszłości. Jednakże, podczas gdy poprawiła się dynamika, aktywność na rynku pracy pozostaje w tyle. Dlatego nie ma gwarancji, że ostatnia poprawa będzie kontynuowana. Co więcej, nasze prognozy pokazują, że wzrost PKB poniżej trendu może potrwać co najmniej przez następny rok. To oznacza niższy wzrost zatrudnienia i potencjalny wzrost wskaźnika bezrobocia, które są niekorzystne dla wzrostu płac.

Czy Bank Anglii naprawdę może podnieść stopy w sierpniu?

Podczas gdy inflacja była delikatnie wyższa niż prognozował Bank Anglii, PKB było znacznie słabsze niż oczekiwano. Podobnie, podczas gdy bezrobocie jest aktualnie bardzo niskie, presja na wynagrodzenia nie występuje. Ponadto wygląda na to, że bezrobocie jest o krok od wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, zważając na kruchy stan rynku nieruchomości oraz obawy dotyczące negocjacji ws. Brexitu, nie uważamy, że Bank Anglii może teraz uzasadnić podniesienie stóp. Nadal prognozujemy brak zmian w polityce monetarnej do późnego 2019 r. Bank przegapił okazję na podwyżkę stóp między 2015, a 2016 r., ale powinien uznać, że gospodarka jest teraz zbyt podatna na jakiekolwiek przeciwności.

Perspektywy dla handlu międzynarodowego

Handel międzynarodowy w tym roku osiąga dobre wyniki. Jest to szczególnie korzystna wiadomość dla rynków wschodzących (EM), jako że wzrost ich gospodarek i rynków akcji jest na ogół bardziej zależny od eksportu niż w przypadku ich odpowiedników w państwach rozwiniętych. Jednakże zauważamy, że wydaje się mieć miejsce zastój w dynamice handlu międzynarodowego.

Czynniki napędzające regenerację handlu

Podczas gdy Chiny miały ogromny wpływ na odrodzenie handlu, widoczny jest teraz trend osłabiania popytu. Tymczasem Japonia, która była niespodziewanie silnym źródłem popytu, również pokazuje oznaki spowolnienia. Jeśli ogólny poziom handlu międzynarodowego ma pozostać nienaruszony, muszą pojawić się inne źródła popytu. Bazując na aktualnych prognozach wzrostu, z USA, Chinami i Japonią mającymi rozwijać się wolniej w trzecim i czwartym kwartale, niż miało to miejsce w kwartale drugim, to Europa jest najbardziej prawdopodobnym źródłem wzmożonego popytu.

Jednakże, jak na razie europejski popyt wydaje się być bardziej korzystny dla państw CEEMEA1 i rynków wschodzących Azji (wyłączając Chiny), niż dla innych. To kontrastuje z popytem Chin, który wydawał się generować korzyści na szerszą skalę. Dane historyczne sugerują, że ta różnica w pewnym stopniu się utrzyma. Co więcej, geopolityczne napięcia znów narastają, zwiększając ryzyko protekcjonizmu i konfliktów celnych, które mogą całkowicie popsuć perspektywy dla handlu międzynarodowego.

Ryzyko dominuje

Podsumowując, dostrzegamy negatywny bilans ryzyka dla handlu międzynarodowego. Według prognoz dynamika wzrostu w Japonii, USA i Chinach ma zmaleć. Wydaje się mało prawdopodobne, że Europa całkowicie to zrekompensuje. W dodatku oczekuje się, że inne wspierające czynniki, takie jak efekt bazowy cen surowców i cykl technologiczny, będą zanikać. Nie dostrzegamy sygnałów dramatycznej zapaści, ale uważamy, że dodatnia dynamika wzrostu osiągnęła już szczyt.

1 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (CEEMEA)

 

Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.