Professional Investor

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r.nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Zmiana nazwy służy podkreśleniu rosnącego znaczenia Luksemburga jako centrum europejskiego biznesu Schroders i nowych licencji, które uzyskaliśmy, aby kontynuować sprzedaż i zapewniać strategie inwestycyjne opracowywane globalnie dla naszych klientów z EOG.

Należy pamiętać, że osoba prawna w Luksemburgu, z którą klienci, dystrybutorzy i inne strony trzecie mają zawarte i będą nadal zawierać umowy, nie zmieniła się i że jakakolwiek umowa zawarta z SIM Lux pozostaje w mocy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego powiadomienia, prosimy o e-mail na adres simeucsm@schroders.com.

Zawiadomienie dla inwestorów

Wartość aktywów netto

350,4542 PLN

18-01-2019

up 0,5398

AUM (M) 164,89

Wartość aktywów netto

537,4996 PLN

18-01-2019

up 0,4282

AUM (M) 1624,40

Wartość aktywów netto

56,4265 PLN

18-01-2019

up 0,5347

AUM (M) 5765,15

Prognozy inwestycyjne

09LIS 2018

Biuletyn ekonomiczny: październik 2018

Prognozy inwestycyjne

09LIS 2018

Biuletyn ekonomiczny: październik 2018

Stróżowie obligacji stoją u bram Włoch

Czytaj więcej

Miesięczna alokacja aktywów

20WRZ 2018

Miesięczna alokacja aktywów: sierpień 2018

Miesięczna alokacja aktywów

20WRZ 2018

Miesięczna alokacja aktywów: sierpień 2018

Comiesięczna opinia naszych ekspertów dotycząca klas aktywów.

Czytaj więcej

Globalne Badanie Inwestorów

16WRZ 2018

USA miażdży Europę w tabeli ligi inwestowania odpowiedzialnego społecznie zdominowanej przez rynki wschodzące.

Globalne badanie dotyczące odpowiedzialnych nawyków konsumenckich i działań inwestycyjnych daje Indonezji pierwsze miejsce, USA natomiast w tej lidze est jedynym krajem rozwiniętym w pierwszej dziesi…

Globalne Badanie Inwestorów

16WRZ 2018

W inwestowaniu odpowiedzialnym społecznie chodzi o uzyskanie wyższych stóp zwrotu, twierdzi większość inwestorów

Globalne badanie odnośnie zwyczajów konsumentów odpowiedzialnych społecznie i ich decyzji inwestycyjnych wskazuje, że większość inwestorów wierzy, że inwestycje odpowiedzialne społecznie mogą pomóc w…

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Schroders Live

17STY 2018
11:00 - 45 minut

Schroders Live

04PAŹ 2017
11:00 - 45 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.