/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Aktywa Niepubliczne

Dostęp do wyspecjalizowanych możliwości inwestycyjnych.

Różnorodne źródła stóp zwrotu

W środowisku niższych stóp procentowych oraz podwyższonych wycen Twoi klienci potrzebują, by ich inwestycje pracowały ciężej. Standardowy portfel, złożony z akcji i obligacji może nie zawsze dostarczać stóp zwrotu oraz dywersyfikacji, których potrzebują. 

Włączenie alternatywnych źródeł stóp zwrotu z aktywów niepublicznych może potencjalnie poprawić ogólne wyniki i zwiększyć dywersyfikację portfela, by lepiej odpowiadać długoterminowym celom Twoich klientów.

Długoterminowe motywy przewodnie oraz unikalne możliwości

Pojęcie aktywa niepubliczne obejmuje private equity, private debt, infrastrukturę oraz nieruchomości. Te klasy aktywów mogą umożliwiać dostęp do ekspozycji bądź branż, które mogą być trudno dostępne przy wykorzystaniu tradycyjnych klas aktywów, ale które mogą oferować atrakcyjny dochód lub zysk kapitałowy. Każdy z obszarów reaguje na inne czynniki, więc stopy zwrotu mogą nie poruszać się zgodnie z głównymi rynkami akcji.

Jednakże inwestowanie w aktywa niepubliczne nie jest pozbawione wyzwań. Mogą one posiadać wysoki próg inwestycji oraz mogą być skomplikowane i niepłynne, więc ważna jest szczegółowa wiedza. 

Image

160 lat doświadczenia

Jesteśmy zaangażowani w świat aktywów niepublicznych od ponad 160 lat. 

Pomogliśmy w sfinansowaniu rozbudowy sieci kolejowej na Kubie w 1853 r. oraz w konstrukcji pierwszej w Japonii linii kolejowej, pomiędzy Tokio i Jokohamą. Posiadamy bogatą historię w obszarze private equity i uczestniczyliśmy w pierwszej rundzie finansowania zarówno Facebooka jak i Google. Od 1971 r. inwestujemy również w nieruchomości i posiadamy obecnie 49% udziałów w Neos, największej specjalistycznej platformie pożyczek bezpośrednich dla małych i średnich przedsiębiorstw w Holandii.

Dedykowana, wypracowana wewnętrznie ekspertyza

Nasze zespoły inwestycyjne składają się z ekspertów, posiadających szczegółową, specjalistyczną wiedzę na temat poszczególnych obszarów aktywów niepublicznych. Starają się oni znaleźć możliwości, długoterminowe trendy i motywy inwestycyjne, by uzupełnić portfele akcji i obligacji. Jesteśmy wystarczająco duzi, aby dysponować dużymi zasobami i umiejętnościami, ale wystarczająco mali w tych klasach aktywów, aby móc uzyskać dostęp do możliwości, których inni mogą nie być w stanie wykorzystać. 

Szeroki wybór

Jesteśmy jedną z niewielu firm, oferujących naprawdę zróżnicowane możliwości w obszarze aktywów niepublicznych. Nasza paleta możliwości ma na celu zapewnienie wyższych stóp zwrotu, niższego ryzyka oraz dostarczenie dywersyfikacji portfeli Twoich klientów. 

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Inwestycje alternatywne mogą być bardziej zmienne niż akcje czy obligacje, a ich spieniężenie trudne w krótkim okresie.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki Północnej Niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie. Wszyscy pozostali użytkownicy Dokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londyn EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca za pośrednictwem 41 oddziałów w 27 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.