印刷する Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Czy Millenialsi są dobrym kursie by przejść na emeryturę w wieku 58 lat?

W ujęciu globalnym Millenialsi oszczędzają 11,2% swojego wynagrodzenia na cele emerytalne. Jest to zaledwie niewiele mniej niż wynosi średnia dla wszystkich pokoleń, gdyż mają oni na celu wcześniejsze przejście na emeryturę.

30-11-2017

David Brett

David Brett

Investment Writer

Millenialsi (osoby w wieku 18-35 lat) inwestują 11,2% swojego wynagrodzenia na cele emerytalne oraz w mniejszym stopniu polegają na emeryturze państwowej niż starsze pokolenia (osoby powyżej 35 lat) - wskazało nasze najnowsze badanie.

Raport obejmujący 30 krajów wskazuje także, że Millenialsi mają nadzieję na przejście na emeryturę przeciętnie w wieku 58,2 lat.

Schoders Globalne Badanie Inwestorów 2017, obejmujące ponad 22.000 inwestorów, wskazało również na zmianę w podejściu młodszych generacji do emerytury.

Millenialsi wciąż będą liczyli na świadczenia państwowe, programy pracownicze oraz inne oszczędności, w największym stopniu przyczyniające się do ich emerytury. Będą polegali na nich jednak w mniejszym stopniu niż starsze generacje.

Millenialsi oczekują, że świadczenie państwowe zapewni 14% ich dochodu na emeryturze, w porównaniu z 21%, na które wskazały starsze generacje.

Millenialsi mają również nadzieję na pracę dorywczą przed przejściem na emeryturę. Wśród nich 71% zadeklarowało ją jako główny cel, w porównaniu z 57% pośród starszych generacji.

Są także bardziej skłonni do przekształcenia hobby w źródło dochodu po tym, jak przejdą na emeryturę. Dla 35% jest to celem, w porównaniu z 25% wśród starszych generacji.

Oczekiwane/Rzeczywiste źródła dochodu na emeryturzeŹródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

Lesley-Ann Morgan, Head of Retirement w Schroders, powiedziała: "Sytuacja finansowa Millenialsów jest zniechęcająca. Słyszymy o tym zbyt często. Jest to zatem pokrzepiające, że obserwujemy młodych inwestorów, którzy w wielu aspektach demonstrują rozsądne podejście do emerytury, tak mocno różniące się od nastawienia ich rodziców.

“Młodzi inwestorzy z naszego badania oszczędzają ponad 11% swojego dochodu na cele emerytalne, zaledwie odrobinę mniej niż wynosi średnia dla wszystkich generacji. Jest to znaczącym osiągnięciem, gdyż ta generacja zmaga się z dużą presją na ich finanse.

“Wydaje się również, że wzrasta zrozumienie zmieniającego się oblicza emerytury. Dla przykładu, wykazują większą skłonność do przekształcenia hobby w źródło dochodu po tym, jak przejdą na emeryturę. Są także bardziej skłonni do zaakceptowania, że państwo zapewni jedynie niewielką część ich dochodu na emeryturze.

"Ogólnie rzecz ujmując, to wydaje się, że jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę, to wielu Millenialsów poważnie podchodzi do brania na siebie odpowiedzialności."

Czy Millenialsi oszczędzają na emeryturę wystarczająco dużo?

Millenialsi oszczędzają na cele emerytalne przeciętnie 11,2% swojego wynagrodzenia, wynika z Globalnego Badania Inwestorów Schroders. Starsze generacje odkładają nieznacznie więcej, 11,6%.

Może i Millenialsi oszczędzają mniej, jednak mają na to więcej czasu.

Lesley-Ann Morgan z firmy Schroders powiedziała: "Najbardziej potężnym narzędziem dostępnym dla oszczędzających jest czas. Zacznij odkładać środki od najmłodszych lat, a uczyni to niebywałą różnicę w ostatecznej kwocie oszczędności na cele emerytalne. Magia procentu składanego polega na tym, że stopy zwrotu generowane są również z osiągniętych już zysków. Efekt kumuluje się na przestrzeni 30 lub 40 lat okresu oszczędzania."


Źródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

Poziom dochodu na emeryturze, którego mogą spodziewać się oszczędzający, zależy od:

• Wartości odłożonych środków (i momentu ich wpłacenia).
• Osiągniętej stopy zwrotu.
• Sposobu, w jaki pieniądze inwestowane są po przejściu na emeryturę.
• Długości okresu, przez jaki środki będą wypłacane.

Poniższy wykres, zawierający obliczenia firmy Schroders, prezentuje stopy zwrotu, potrzebne do osiągnięcia określonych rezultatów.

Analiza zakłada, że punktem startowym jest wiek 20 lat oraz wynagrodzenie na poziomie 25.000 £, który przyrasta o wartość inflacji. Wskazuje na realne stopy zwrotu - przyrost powyżej inflacji - które będą potrzebne do osiągnięcia dwóch poziomów dochodu: 50% i 66% Twojego wynagrodzenia po przejściu na emeryturę. Są to typowe przedziały, do których ludzie dążą. Założono również, że ludzie przejdą na emeryturę w wieku 60 lat i będą wypłacali środki przeciętnie przez 21 lat.

Nasza analiza wskazuje, że osoby, które rozpoczęły oszczędzanie na emeryturę w wieku 20 lat będą musiały odkładać pomiędzy 12% a 15% rocznie, jeśli chcą otrzymywać na emeryturze 50% swojego wynagrodzenia.

Źródło: Schroders Retirement. Zamieszczone jedynie w celach ilustracyjnych. Rozpoczęcie oszczędzania w wieku 20 lat, przejście na emeryturę w wieku 60 lat. Początkowe wynagrodzenie w kwocie 25.000 £, przy założeniu, że będzie przyrastało o stopę inflacji. Stopa zastąpienia w oparciu o roczne stopy zwrotu, generujące dochód na poziomie odpowiednio 66% i 50% końcowego wynagrodzenia.

Jeśli portfel osoby oszczędzającej dostarczy w długim terminie stopę zwrotu o 3,9% wyższą od inflacji - możliwy acz wymagający cel dla inwestycji, to 15% stopa oszczędności może być wystarczająca do zapewnienia 66% stopy zastąpienia.

Oczywiście te wartości będą inne dla osób rozpoczynających oszczędzanie w późniejszym wieku.

Kiedy przejdę na emeryturę?

W ujęciu globalnym Millenialsi wskazali przeciętnie, że chcą przejść na emeryturę w wieku 58,2 lat. Jest to wcześniejszy wiek niż w przypadku pracujących inwestorów, którzy zadeklarowali, że chcieliby przejść na emeryturę w wieku 61,8 lat. Millenialisi wskazali jednak, że ich faktyczne oczekiwania wobec momentu przejścia na emeryturę to wiek 61,5 lat.

Źródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

Weź udział w teście investIQ

Czy podejmujesz decyzje oparte na logice i rozumie? Prawda jest jednak taka, że nasz umysł płata nam figle znacznie częściej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Sprawia to, że podczas gdy sądzimy, że myślimy analitycznie, to faktycznie możemy działać instynktownie. Zatem to, co zdaje się być świadomą decyzją, jest w rzeczywistości zaciemnione przez skłonności behawioralne.

To samo dzieje się w momencie, kiedy dokonujemy ważnych wyborów - takich jak to, w co zainwestować nasze pieniądze.

Filarem investIQ jest krótki test, opracowany przez naukowców badających zagadnienia behawioralne, który pomoże Tobie w zrozumieniu swojej osobowości inwestycyjnej. W przeciągu mniej niż 8 minut otrzymasz szczegółowy raport, wskazujący na te skłonności behawioralne, które wpływają na Ciebie w największym stopniu oraz na sposoby radzenia sobie z nimi.

CTA: Przystąp do testu investIQ, którego wypełnienie zajmie krócej niż osiem minut. Przejdź do www.schroders.com/pl/pl/private-investor/samouczek-inwestycyjny/investIQ

Ważne informacje:
Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r., niezależnego badania online obejmującego 22 100 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.
W niniejszym dokumencie zawarto poglądy i opinie Schroders, które nie muszą odpowiadać poglądom wyrażonym lub opisanym w ramach innych przekazów, strategii lub funduszy spółki Schroders. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych.

Na terytorium Ameryki Północnej, niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, zarejestrowanego w SEC doradcy, dostarczającego produkty i usługi zarządzania aktywami klientom z USA i Kanady. Dla wszystkich pozostałych wydawcą dokumentu jest spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.