印刷する Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Q&A: Spojrzenie eksperta na temat ESG

Nasze badania dostarczają wniosków odnośnie inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Jessica Ground, Head of Stewardship, odpowiada na kluczowe pytania z obszaru ESG

28-11-2016

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 roku dostarczyło wniosków odnośnie takich czynników jak odpowiedzialność społeczna, dbałość o środowisko oraz ład korporacyjny (ESG) przy dokonywaniu inwestycji. Przeprowadzono je z udziałem 20 tys. inwestorów w 28 krajach.

Jessica Ground, Head of Stewardship w Schroders, porusza kilka kluczowych kwestii związanych z tym tematem.

Badanie jasno wskazuje, że zainteresowanie inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie jest spore. Czy twoje obserwacje to potwierdzają? Jak Schroders działa w tym zakresie?

To jest całkowicie zrozumiałe. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Naciski na ochronę środowiska są coraz ostrzejsze, presja społeczna również szybko się zmienia. Nasi klienci zdają sobie z tego sprawę i pytają nas jako zarządzających funduszami, w jaki sposób podchodzimy do tego tematu. W Schroders zawsze dbaliśmy o czynniki związane z ESG, uwzględniając je w naszym procesie inwestycyjnym. W naszej opinii, spółki, które nie dbają o te aspekty, nie tworzą relacji z akcjonariuszami i nie działają społecznie odpowiedzialnie, będą miały trudności aby pozostać konkurencyjne i zyskowne. Jako menadżerowie funduszy możemy odgrywać również rolę na poziomie zarządzania, tak by zachęcać spółki do poprawy we wspomnianych obszarach.

W rezultacie cały ten segment, tzw. odpowiedzialnego lub społecznego inwestowania jak się go powszechnie nazywa, z niszy przeobraził się w jeden z głównych obszarów inwestowania.

Ponad 90 ze 100 zarządzających największymi funduszami zaangażowało się we wcielanie koncepcji ESG (ang. środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) w ramach decyzji inwestycyjnych, nadzoru i raportowania, poprzez podpisanie Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (ang. Principles of Responsible Investment - PRI), inicjatywy ONZ.

Od początku zaangażowaliśmy się w tą inicjatywę. Uważamy, że zarządzający - w tym i my - muszą jasno komunikować w jaki sposób ESG przekłada się na decyzje inwestycyjne. Co więcej, jako inwestorzy musimy dbać o to, by spółki aktywnie odpowiadały na zmiany wokół nich.

Czy obecne skupienie się na odpowiedzialności społecznej oznacza, że wcześniej biznes operował pomijając te zasady?
Odpowiedzialność była ważna zawsze - i zawsze pozostawała kluczowa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Znamy to pod wieloma pojęciami - ESG, inwestowanie zrównoważone, inwestowanie odpowiedzialne lub inwestowanie odpowiedzialne społecznie. Wszystkie opisują metodę inwestowania, która kładzie nacisk na jakość, wzrost i odpowiedzialność biznesu.

Dla nas to oczywiste, że budowanie silnej relacji z akcjonariuszami - oraz wszystkimi, na których spółka ma wpływ - a także adaptowanie się w odpowiedzi na presję otoczenia, to fundament długoterminowej przewagi konkurencyjnej i odpowiedzialności społecznej.

Schroders zawsze podchodzi do inwestowania długoterminowo. Nasi analitycy intuicyjnie wyczuwają, że aby zrozumieć perspektywy dla spółki, muszą ocenić jej powiązania ze światem zewnętrznym - zamiast skupiać się na jej wynikach kwartalnych. Podejście konstruktywne do takich pytań wnosi znaczący wkład w tworzenie powtarzalnych wyników dla naszych klientów w długim terminie. 

Z badania wynika również, że inwestorzy na świecie (82% z nich), przeciętnie byli gotowi dać więcej czasu inwestycjom społecznie odpowiedzialnym. Czy faktycznie muszą czekać dłużej na lepsze wyniki?

Naszym celem jest upewnienie się, że spółki odpowiadają na potrzeby zmieniającego się świata i patrzą na problemy przyszłości, jak demografia czy zmiany klimatu. Część czynników, stanowiących o odporności oraz perspektywach spółki może być ważne przez lata. To wymaga cierpliwości. Jednocześnie uważamy, że żadna spółka nie może pozwolić sobie na popadanie w samozadowolenie czy utratę czujności.

Jesteśmy przekonani, że branie pod uwagę kluczowych dla świata trendów - takich jak zmiany klimatu - nie oznacza słabszych wyników w krótkim terminie. W rzeczywistości nie pomożemy klientom w realizacji ich długoterminowych celów, zwykle znacznie dłuższych niż cykle inwestycyjne, jeżeli nie spojrzymy na wspomniane trendy właśnie długoterminowo. Jesteśmy zarządzającymi kapitałem naszych klientów - jeżeli będziemy postępować jak najlepsi właściciele, poprawi to wyniki naszych klientów.

Badania wskazują, że trzech na czterech konsumentów rozważyłoby wycofanie się z inwestycji, gdyby spółka została przedstawiona w złym świetle. Czy inwestorzy są zdolni do tego by "sterować" kapitałem tak, by promować odpowiedzialne społecznie modele biznesowe?

Światowe rynki akcji stanowią blisko czwartą część globalnych aktywów finansowych. Jeżeli doliczyć do tego obligacje korporacyjne, to wartość papierów wyemitowana przez podmioty prywatne rośnie do jednej trzeciej, a to praktycznie roczna produkcja światowej gospodarki. Są bardzo potężni w roli lokujących kapitał i na skutek tego mogą wywierać znaczącą presję.

Wkrótce będziemy świadkami transferu bogactwa do pokolenia Millenialsów, którzy będą żyli dłużej niż ktokolwiek przedtem. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost oszczędności emerytalnych, będą oni kontrolować aktywa większe niż poprzednie generacje. Co ważne, to pokolenie wysyła sygnały, że ceni odpowiedzialność i podejście społeczne równie wysoko, jak stopy zwrotu.

Inwestorzy wymuszą na notowanych spółkach to, by zwracały uwagę nie tylko na czynniki finansowe i odgrywały rolę w budowaniu bardziej pro-społecznego świata. Będą zwracali uwagę na to, jak traktowani są pracownicy, klienci oraz jak wykorzystywane są surowce naturalne. Presja na to, by tak było, będzie systematycznie rosła.

Czy zarządzający to faktyczni menadżerowie, czy może "wynajmujący" spółki? W jaki sposób Schroders może być katalizatorem zmian w spółkach, w których inwestuje w imieniu swoich klientów?

Zawsze postrzegaliśmy się jako współwłaściciele, a nie "wynajmujący" spółki, w które inwestujemy. To oznacza, że jesteśmy partnerami do rozmowy, wpływającymi na to, jak spółki się rozwijają oraz stawiają czoło wyzwaniom. Zagadnienia takie jak zmiany klimatyczne, konsumpcja cukru, niedobór wody to zarówno rzeczywiste ryzyka, jak i szanse dla biznesu.

Jesteśmy przekonani, że aktywne zaangażowanie, jako właścicieli aktywów, przyniesie lepsze wyniki tak dla świata, jak i inwestorów.

Czy możesz podać przykład?

Gdy znani producenci nie przestrzegają wysokich standardów etycznych, inwestorzy odczuwają to nad wyraz boleśnie. Marki takie jak Nike, Adidas oraz Primark nadszarpnęły swoją reputację wykorzystywaniem taniej siły roboczej w krajach rozwijających się. Takie kwestie mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki, nie tylko z powodu bojkotu przez konsumentów, ale również przez strajki dostawców. Transparentność oraz media społecznościowe oznaczają, że łamanie standardów jest demaskowane z dnia na dzień. Jest to tym ważniejsze w obszarach jak np. dobra luksusowe, gdzie oczekiwania klientów są większe.

Zwróciliśmy się do jednego z luksusowych producentów kobiecych torebek, aby przedstawił szczegóły audytu odnośnie sieci zaopatrzenia i jej wpływu na środowisko naturalne. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, gdy przedsięwzięto pozytywne kroki, ale przed nami wciąż sporo pracy. Zarządy są świadome ryzyk związanych z ESG oraz ich wagą dla spółek, dla których marka to najcenniejsze aktywo.

Badania wskazały na pewne nieporozumienia pomiędzy inwestorami, którzy pragną bardziej odpowiedzialnego społecznie podejścia do swoich inwestycji, a doradcami finansowymi, którzy niechętnie poruszają ten temat. Dlaczego tak jest?

Na pewno nie pomaga to, że brak jest jednoznacznych i spójnych definicji dla tych kwestii. Co więcej, odpowiedzialne inwestowanie może być różnie interpretowane. Jednak to ważne tematy do poruszania z klientami. Ustalenie celu inwestycyjnego oraz awersji do ryzyka już nie wystarczy. Doradca musi również poznać nastawienie inwestora do świata i ustalić, jak chce go zmienić na lepsze swoimi pieniędzmi.

W przyszłości doradcy finansowi będą pytać zarządzających, w jaki sposób ich portfele dostosowane są do zmieniających się trendów oraz w jaki sposób wspierają decyzje inwestycyjne spółek w sposób, by te stały się transparentne oraz bardziej przyszłościowe.

Jakie 3 pytania doradcy mogą zadać zarządzającym odnośnie ich podejścia wobec biznesu odpowiedzialnego społecznie?

  1. W jaki sposób odpowiedzialność społeczna wpisuje się w waszą filozofię inwestycyjną?
  2. Jaką wiedzę, umiejętności i narzędzia posiadacie, tak by lepiej podejmować decyzje inwestycyjne?
  3. Jakie są główne ryzyka w średnim i długim terminie oraz z jakimi możliwościami branże/spółki będą musiały się zmierzyć?

Czy masz jakieś przemyślenia odnośnie tego, jakie przyszłe trendy należy brać pod uwagę?

Efektywna strategia przedsiębiorstw coraz mniej dotyczy przewidywania przyszłości i dostosowywania kierunku, obecnie bardziej bazuje na budowaniu odporności spółki i elastycznym reagowaniu na niespodziewane wydarzenia. Dobre decyzje inwestycyjne wymagają analizy, a analiza wymaga danych.
Rygorystycznie zbierane, istotne oraz spójne dane odnośnie spółek i aktywów są kluczowe, aby móc zdefiniować, zrozumieć i skwantyfikować ekonomiczne i społeczne trendy oraz jak się pośród nich poruszać.

Jesteśmy przekonani, że wymagać to będzie nowego podejścia i nowych metod. Schroders skupia swoje wysiłki na budowaniu modeli, które odzwierciedlają możliwości spółek co do adaptowania się do wciąż zmieniających się trendów społecznych i środowiskowych. To oznacza konieczność analizy branż i sposobów, jak trendy społeczne wpływają na modele biznesowe, konkurencyjność oraz zyskowność. To oznacza koncentrację na tym, jak spółki są zarządzane, zamiast wyłącznie na tym, ile gotówki generują.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.