印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: kwiecień 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

06-05-2016

Analizy i oceny

Akcje

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do rynku akcji, aczkolwiek jesteśmy bardziej ostrożni niż miesiąc temu. Zmienność na rynkach akcji pozostanie wysoka. Spowolnienie tempa wzrostu naszych wskaźników cyklu koniunkturalnego będzie wywierać presję na premię za ryzyko akcji. Jednak w porównaniu z poprzednimi okresami spowolnienia gospodarczego, gdy polityka pieniężna podlegała zacieśnianiu, uważamy że obecna faza osłabienia będzie bardziej przyjazna ryzykownym aktywom. Banki centralne kontynuują bowiem prowadzenie ultra akomodacyjnej polityki monetarnej.

Obligacje skarbowe

Podtrzymujemy naszą umiarkowanie pozytywną ocenę ryzyka stopy procentowej, gdyż banki centralne kontynuują zmagania w celu normalizacji stóp procentowych w warunkach niepewności, co do wzrostu gospodarczego i inflacji.

Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym

Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym w tym miesiącu.

Obligacje high yield

Nadal utrzymujemy pozytywną ocenę obligacji high yield. 

Surowce

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do surowców, gdyż carry pozostaje ujemne, a światowa gospodarka ulega powolnej i zdesynchronizowanej poprawie.

Waluty

W tym miesiącu dokonaliśmy obniżki naszej oceny dolara amerykańskiego oraz podnieśliśmy ocenę dla jena, przywracając ją do neutralnego poziomu.

 

Pełne informacje o aktualnej miesięcznej alokacji aktywów mogą Państwo pobrać poniżej.