印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: luty 2017

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji

24-02-2017

Analizy i oceny: luty 2017

Akcje Uwarunkowania rynku akcji są korzystne zważywszy na coraz lepsze informacje makroekonomiczne i luźną politykę monetarną.
Obligacje skarbowe Kontynuujemy niedoważanie obligacji z rynków rozwiniętych, ale wciąż odnosimy się pozytywnie do lokalnych obligacji z rynków wschodzących, gdyż relacja inflacji oraz tempa wzrostu w dalszym ciągu ulega poprawie.
Surowce Ceny osiągnęły poziom, który wskazuje na dostosowanie się wielkości podaży na niektórych rynkach. Powinno to wspierać ceny szeroko rozumianych surowców.
Obligacje korporacyjne
Reflacja zastąpiła carry jako główny czynnik wspierający spready. Poziom wycen nie stanowi już jednak ochrony przed możliwym rozczarowaniem co do tempa wzrostu.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.