印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: październik 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji

08-11-2016

Analizy i oceny: październik 2016

Akcje Utrzymujemy neutralną ocenę w odniesieniu do akcji. Niskie rentowności obligacji sprzyjały wycenom akcji i pomogły wynieść je do górnych rejonów zakresu dotychczasowych zmian. Aby móc liczyć na dalsze wzrosty z obecnych poziomów, musimy mieć do czynienia z poprawą poziomu zysków spółek, które - jak się spodziewamy - pozostaną ograniczone.
Obligacje skarbowe Obniżyliśmy nasze nastawienie do jednego poziomu poniżej neutralnego. Ponieważ wyceny od pewnego już czasu są wysokie uważamy, że otoczenie w postaci wsparcia ze strony polityki monetarnej banków centralnych zaczyna się pogarszać. Oczekujemy, że model globalnej polityki pieniężnej zmieni się na tzw. wait-and-see (czekaj i obserwuj), jako że USA zaczynają normalizować stopy procentowe, a zapotrzebowanie na wsparcie fiskalne rośnie.
Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym
Do amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym pozostajemy nastawieni negatywnie z powodu ograniczenia spreadów. W przypadku obligacji europejskich obniżyliśmy naszą ocenę. Atrakcyjność wycen spadła wraz z zawężeniem się spreadów.
Obligacje 
high yield
Utrzymujemy neutralną ocenę obligacji high yield we wrześniu.
Surowce Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę rynku surowców. Ceny osiągnęły poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne dostosowanie się popytu na niektórych rynkach. Jednocześnie okazują się one odporne na zmiany sentymentu rynkowego w tym roku, a inwestorzy wciąż zwiększają w swoich portfelach pozycje w tej klasie aktywów. Powinno to wspierać ceny na szeroko rozumianym rynku surowców.
Waluty Utrzymujemy neutralną ocenę amerykańskiego dolara. Chociaż Rezerwa Federalna najpewniej podniesie stopy jeden raz do końca roku, biorąc pod uwagę obecny stan gospodarki i poziom inflacji nie spodziewamy się agresywnego cyklu podwyżek stóp, a zatem także znaczącego umocnienia dolara. Oczekujemy, że przez najbliższe 12 miesięcy kurs euro będzie utrzymywał się w kanale wahań, wskutek licznych przeciwnie działających czynników. Z jednej strony wzrost gospodarczy jest stabilny, zaś efekt bazy w przypadku obszaru energii powinien mieć pozytywny wpływ na inflację. Istnieje zatem niewielka potrzeba do pilnego wdrażania przez EBC programu dalszego luzowania ilościowego. Z drugiej strony obecna dywergencja stóp procentowych w relacji do USA powinna ulegać powiększeniu, wywołując presję na euro.

 Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej   poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej   

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument pdf.