印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: wrzesień 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji

30-09-2016

Analizy i oceny: wrzesień 2016

Akcje Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę, gdyż wyceny są wysokie, a cykl gospodarczy i zyski ograniczone.
Obligacje skarbowe Pozostajemy neutralni, gdyż wysoki poziom wycen jest rekompensowany silnym momentum oraz wsparciem ze strony banków centralnych. Brak przejrzystej polityki fiskalnej oraz zapotrzebowanie inwestorów na dodatnie rentowności są kolejnymi czynnikami wspierającymi długi koniec krzywej. Zmienność w krótkim terminie powinna wzrosnąć z racji potencjalnych zmian w polityce pieniężnej.
Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym
Obniżyliśmy naszą ocenę amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym do poziomu negatywnego, gdyż rynek wydaje się być idealnie wyceniony, przy jednoczesnym pogarszaniu się fundamentów. Europejskie obligacje o ratingu inwestycyjnym pozostają na poziomie neutralnym. 
Obligacje 
high yield
Utrzymujemy neutralną ocenę obligacji high yield we wrześniu.
Surowce Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę rynku surowców. Ceny osiągnęły poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne dostosowanie się popytu na niektórych rynkach. Powinno to okazać się wsparciem cen dla szerokiego rynku surowców.
Waluty Obniżyliśmy naszą ocenę dla amerykańskiego dolara z pozytywnej do neutralnej. Mamy słabsze przekonanie co do odporności amerykańskiej gospodarki, któremu towarzyszy perspektywa rosnących, prawdopodobnie stopniowo, stóp procentowych. Oceny pozostałych walut pozostają niezmienione. 

 Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej   poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej   

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument pdf.