印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Lipiec 2015

Lipiec przyniósł zarówno wzloty jak i upadki.

27-07-2015

W ogólnym ujęciu uważamy, że akcje nadal będą dostarczały zysków, choć przewidujemy wysoki stopień rotacji pomiędzy regionami. Uaktualniając listę preferowanych przez nas regionów pozytywnie spoglądamy na USA, Europę i Japonię, jednocześnie negatywnie oceniając rynki wschodzące.

Pozostajemy neutralni w ocenie rynków obligacji skarbowych, zestawiając krótkie pozycje na 10-letnich obligacjach rządu amerykańskiego, jednocześnie pozytywnie oceniając obligacje europejskie, czego odzwierciedleniem jest krzywa rentowności obligacji niemieckich i brytyjskich.

Ogólną ocenę dla surowców utrzymujemy na poziomie neutralnym, ponieważ w obliczu mniejszego niż przewidywaliśmy przyspieszenia światowego wzrostu gospodarczego nasza ocena tego cyklicznego rynku pozostaje mniej konstruktywna.

Ponieważ realne stopy procentowe pozostają ujemne, podtrzymujemy negatywną opinię o przechowywaniu oszczędności w gotówce.