印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Listopad 2015

W tym miesiącu pozytywnie spoglądamy na akcje, szczególnie europejskie i japońskie. Również dobrze odnosimy się do obligacji korporacyjnych oraz obligacji high yield. Ze względu na niepewności co do zachowania banku centralnego i wyższego prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych przez Fed, obniżyliśmy ocenę obligacji skarbowych i waluty euro.

30-11-2015

Multi-Asset Investments

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji, ponieważ nasze wskaźniki cyklu koniunkturalnego sygnalizują poprawę, co prowadzi nas do redukcji prawdopodobieństwa poważnego spowolnienia w gospodarce. Preferowanymi przez nas rynkami są Europa i Japonia względem USA i Wielkiej Brytanii, przy czym jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących.

Obniżyliśmy w tym miesiącu naszą ocenę zysków z podejmowania ryzyka stopy procentowej (duration), jako że jakościowa część naszej oceny pod wpływem niepewności co do zachowania banku centralnego również uległa obniżce. Nadal preferujemy brytyjskie i amerykańskie obligacje skarbowe względem niemieckich z uwagi na dywergencję polityk monetarnych, co według nas wywoła presję na euro, podwyższy oczekiwania inflacyjne i spowoduje wystromienie niemieckiej krzywej rentowności.

Pozostajemy neutralni wobec surowców, ponieważ nasze przekonanie co do tej klasy aktywów słabnie z uwagi na fakt, iż globalny wzrost nie zdołał przyspieszyć.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.