印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Luty 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

14-03-2016

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę rynku akcji. Pomimo poprawy wycen, spowolnienie w cyklu gospodarczym pozostaje zagrożeniem. Perspektywy dla poszczególnych krajów odzwierciedlają nasze zorientowanie na te o niższym ryzyku. Obniżamy oceny rynków europejskich, a podnosimy dla bardziej defensywnego rynku amerykańskiego.

W warunkach niskiej inflacji i słabego wzrostu gospodarczego pozostajemy pozytywnie nastawieni do obligacji skarbowych, rekomendując zwiększanie ryzyka stopy procentowej portfela. Strategię z pozytywnym carry wykorzystujemy na rynkach z ekspozycją na surowce, takich jak Kanada. Wciąż dostrzegamy podwyższoną zmienność rynków wywołaną niepewnością związaną z dywergencją polityk monetarnych banków centralnych.

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do surowców, gdyż carry pozostaje ujemne, a światowa gospodarka ulega powolnej i niezsynchronizowanej poprawie.

Słabsze dane napływające zarówno z amerykańskiej, jak i światowej gospodarki, tłumią rynkowe oczekiwania co do stóp procentowych. Powoduje to dalsze spadki stóp realnych. Odchodzimy od naszej wcześniejszej negatywnej oceny złota. Chcielibyśmy zobaczyć stabilizację globalnych danych makro, osiąganych bez luzowania polityki przez Fed.