印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: grudzień 2017

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.

05-01-2018

Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: grudzień 2017

Akcje Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach, dzięki kontynuacji trendu wzrostu zysków, akcje przyniosą dodatnią jednocyfrową stopę zwrotu.
Obligacje skarbowe Nasza ocena pozostaje negatywna. Wyceny pozostają wysokie, banki centralne (powoli) ograniczają politykę akomodacyjną, a cykl nie jest korzystny dla obligacji rządowych.
Surowce Pozostajemy nastawieni pozytywnie z uwagi na sprzyjającą koniunkturę, która jest silnym motorem napędowym. Dostrzegamy coraz więcej pozytywnych sygnałów płynących z rynku energii, gdzie carry jest bardzo korzystne. 
Obligacje korporacyjne
Obniżyliśmy ogólną ocenę dla obligacji korporacyjnych, co jest związane z osłabieniem siły trendu. Ponadto wysokie wyceny sugerują, że rynek ten cieszy się zbyt dużym zaangażowaniem inwestorów.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.