印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: kwiecień 2017

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji

28-04-2017

Analizy i oceny: kwiecień 2017

Akcje Nasze nastawienie pozostaje pozytywne, ponieważ globalny rozwój ulega dalszej poprawie, tak jak zyski firm, a ryzyka w postaci wzrostu stóp procentowych i silniejszego dolara pozostają obecnie ograniczone.
Obligacje skarbowe Obligacje skarbowe pozostają wrażliwe na coraz wyższe oczekiwania odnośnie tempa wzrostu gospodarczego, szczególnie w części długiego końca krzywej rentowności.
Surowce Ceny osiągnęły poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne dostosowanie się popytu na niektórych rynkach. Powinno to wspierać ceny na szeroko rozumianym rynku surowców.
Obligacje korporacyjne
Chociaż spready pozostały odporne, to jednak relacja zysku do ryzyka przedstawia się mniej korzystnie. Wyceny przesunęły się bowiem do poziomów, które postrzegamy jako wysokie.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.