印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: styczeń 2018

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.

07-02-2018

Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: styczeń 2018

Akcje Uważamy, że w środowisku silnego wzrostu gospodarczego oraz łagodnej inflacji akcje mogą dostarczyć wysokich, jednocyfrowych stóp zwrotu, napędzanych pozytywną dynamiką zysków.
Obligacje skarbowe Nasza ocena pozostaje negatywna. Wyceny pozostają wysokie, banki centralne (powoli) ograniczają politykę akomodacyjną, a cykl nie jest korzystny dla obligacji rządowych.
Surowce Utrzymujące się korzystne uwarunkowania cykliczne oraz trwająca dyscyplina po stronie podaży doprowadzą prawdopodobnie do dodatnich stóp zwrotu z rynku surowców na przestrzeni 12 miesięcy.
Obligacje korporacyjne
Podnosimy ogólną ocenę na obligacji korporacyjnych z uwagi na pozytywne tempo wzrostu i brak katalizatorów dla odwrócenia (obecnie łagodnych) perspektyw niewypłacalności.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.