印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Sierpień 2015

Oprócz zmian w ocenach walut oraz dwóch zmian związanych z obligacjami amerykańskimi, nie dokonaliśmy żadnych znaczących poprawek ocen.

24-08-2015

Niezmienna pozostaje pozytywna ocena dla rynków akcji, faworyzując rynki rozwinięte, na których utrzymuje się ożywienie gospodarcze. Preferowanymi przez nas rynkami są Stany Zjednoczone, Europa i Japonia, jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących.

Dla obligacji skarbowych w ogólnym ujęciu zachowujemy prognozę na poziomie neutralnym, z uwagi na poprawę trendu oraz poziomu ich jakości, a także utrzymanie się wartości na neutralnym poziomie na większości rynków.

Światowy wzrost gospodarczy nie przyspieszył jednak tak szybko jak to zakładaliśmy. Z tego względu jesteśmy mniej optymistyczni w ocenie cyklicznych rynków surowcowych i w rezultacie zachowujemy neutralne stanowisko wobec szerokiego spektrum surowców.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.

Przeczytaj cały raport

0 stron | 241 kb

POBIERZ