印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Wrzesień 2015

W tym miesiącu pozytywnie oceniamy obligacje korporacyjne oraz amerykańskie obligacje High Yield. Jednocześnie obniżamy ocenę akcji japońskich oraz rynków wschodzących.

28-09-2015

Utrzymujemy pozytywną ocenę dla akcji. Uważamy, że jesteśmy w trakcie korekty, ale nadal mamy do czynienia z rynkiem byka. Preferowane przez nas rynki to Stany Zjednoczone i Europa, jednak obniżyliśmy ocenę dla Japonii. Nasza ocena rynków wschodzących pozostaje negatywna.

Nasza ocena obligacji skarbowych nie uległa zmianie. Pozostajemy neutralni wobec ryzyka stopy procentowej, choć dostrzegamy zarówno momentum na rynku, jak i poprawę czynnników jakościowych. W naszej opinii, pomimo wzrostu premii czasowej w pierwszych miesiącach roku, wartość dla obligacji pozostaje na neutralnym poziomie.

Po wielu miesiącach negatywnego nastawienia, podnieśliśmy ocenę obligacji korporacyjnycm o ratingu inwestycyjnym do neutralnej. Spready wzrosły do poziomów powyżej historycznych średnich, co powinno zapewnić zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych.

Podnieśliśmy również ocenę dla papierów High-yield z USA - do pozytywnej. Spready kredytowe wyceniają nadzwyczajne ryzyka, takie jak 40% wskaźnik bankructw w sektorze energetycznym, a odpływy zdają się powoli słabnąć. Papiery USA wyglądają też atrakcyjniej w relacji do europejskich odpowiedników.

Surowce cykliczne, takie jak energetyczne i metale przemysłowe wyjątkowo ucierpiały na skutek spowolnienia w Chinach. Jednak podaż w przyszłości zapewne ulegnie ograniczeniu, co skłania nas do przyznania neutralnej oceny.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.