印刷する Udostępnij

Perspektywy - Prognozy inwestycyjne

Globalne perspektywy dla rynku I kw. 2019 r.

Kwartalna analiza globalnej gospodarki oraz poszczególnych klas aktywów

06-02-2019

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Wstęp

Większość inwestorów będzie zadowolona z tego, że rok 2018 r. mają już za sobą. Zarówno na amerykańskich rynkach akcji, jak i obligacji osiągnięte stopy zwrotu były bowiem niższe niż zysk z gotówki. Począwszy od 1900 r. z taką sytuacją mieliśmy historycznie do czynienia jedynie w przypadku dwóch lat kalendarzowych. Podkreśla to wyzwania, jakie stawia przed inwestorami obecne otoczenie.

Na początku 2018 r. oczekiwania były wysokie w konsekwencji zsynchronizowanego ożywienia globalnej aktywności w 2017 r. Jednakże globalny wzrost gospodarczy rozczarował i pozostał źródłem obaw wraz z eskalacją napięć handlowych. W tym samym czasie silniejszy dolar oraz zacieśnianie globalnej płynności ograniczały stopy zwrotu z ryzykownych aktywów.

Jeśli chodzi o alokację aktywów, to na przestrzeni kwartału wykonaliśmy ruch w kierunku bardziej neutralnego stanowiska. Zamknęliśmy pozycje przeważenia w akcjach i surowcach, dostrzegając mniej pozytywne otoczenie makro. W przypadku obligacji pozostajemy niedoważeni na papierach rządowych i korporacyjnych, mając na uwadze nieatrakcyjne wyceny.

Wybiegając w przyszłość, to w 2019 r. będzie istniało kilka kluczowych dla rynków motywów przewodnich. Globalna płynność prawdopodobnie będzie dalej spowalniać, przy kontynuowaniu zacieśniania ilościowego (ang. quantitative tightening, QT) przez Rezerwę Federalną (Fed) i zakończeniu przez Europejski Bank Centralny (EBC) jego programu skupu aktywów. Podczas gdy zacieśnianie globalnej płynności oraz wojny handlowe nie będą oddziaływały na plus, to jednak przerwa w procesie zacieśniania polityki przez Fed może przynieść pewną ulgę podmiotom, których dług denominowany jest w dolarze oraz rynkom wschodzącym. Presja ze strony populistów może również sprawić, że rządy zaczną wykorzystywać politykę fiskalną do kreowania wzrostu gospodarczego.