Global

WRZESIEŃ

28WRZ 2017

Globalne Badanie Inwestorów

W tabeli ligi Schroders dotyczącej zrównoważonego inwestowania USA wyprzedzają Europę

Globalne badanie, obejmujące odpowiedzialne społecznie zachowania konsumentów i decyzje inwestycyjne, jako lidera wskazało Indonezję. Kolejne miejsca zajęły Indie oraz USA.

28WRZ 2017

Globalne Badanie Inwestorów

Zysk vs wpływ: inwestorzy wybierają zrównoważony rozwój dla większych zysków

Nowe gruntowne badanie wskazuje, że ludzie chętniej stawiają na inwestowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu osiągania wyższych zysków, niż jedynie kreowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

28WRZ 2017

Globalne Badanie Inwestorów

W jaki sposób Twoje nawyki dotyczące recyklingu mogą wpłynąć na sposób inwestowania

Nowe gruntowne badanie łączy etyczne postępowanie inwestora w życiu codziennym z tym, czy inwestuje on w sposób odpowiedzialny społecznie, czy też nie.

26WRZ 2017

Prognozy inwestycyjne

Infografika ekonomiczna: wrzesień 2017

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

14WRZ 2017

Rynki pod lupą

10 lat po kryzysie finansowym: 6 wykresów, które wiele wyjaśniają

Od początku globalnego kryzysu finansowego minęło już 10 lat. Prezentujemy jego skutki w tamtym czasie i podczas dekady, która po nim nastąpiła.

08WRZ 2017

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: wrzesień 2017

Aktualizacja prognoz: stabilny wzrost gospodarczy trwa.

SIERPIEŃ

24SIE 2017

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: sierpień 2017

Jastrzębie banki centralne, niska inflacja i redukcja bilansów.

23SIE 2017

Prognozy inwestycyjne

Infografika ekonomiczna: sierpień 2017

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

02SIE 2017

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: lipiec 2017

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.  

LIPIEC

28LIP 2017

Prognozy inwestycyjne

Infografika ekonomiczna: lipiec 2017

Podsumowanie półrocza